Kategoriarkiv: Hjortjakt

Endring av minsteareal for hjort

Med bakgrunn i at hjortebestanden har utviklet seg svært positivt de siste årene, så må man nå endre forskriften om minsteareal bak tildeling av hjorteløyver. Å endre en forskrift krever at den nye forskriften blir lagt ut på høring slik det gjøres her. I den nye forskriften er det foreslått å redusere minstearealet fra 20 000 daa til 8 000 daa. Dette innebærer at vi vil tåle en fortsatt betydelig økning i hjortebestanden uten at vi trenger en ny forskriftsendring.

 

Minstearealet for elg er 1500 daa for elg i den ytre delen av kommunen og 3000 daa i de indre delene av kommunen. Det er foreslått å øke dette til 2500 daa i de ytre delene av kommunen og 5000 daa i de indre delene av kommunen.

 

Innspill til forskriftsendringen kan sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen 1. mars. Spørsmål kan rettes til Martin Due-Tønnessen eller Joffe de Graaf.

 

Enhet for samfunn og teknikk

 

Ny forskrift hjortejakt.

Årets hjortejakt 2009

Det er til nå (14.10.2009) skutt 14 hjort av totalt en kvote på 38dyr i Gjerstad skogene. 12 av disse er skutt fra Kveim og utover på østsiden.

 

Skutt hjort rapporteres til Helge Røed mobil 908 68 001.

Hjort fordeling 2007

Gjerstad viltlag får tildelt fra Gjerstad kommune samme antall og fordeling av hjort  som  for 2006 :25 voksne hanndyr, 7 frie dyr, og 6 kalv.

 

Viltlaget legger opp til at det kan samarbeides over forvaltningsområdene. For eksempel  bør det være samarbeid om løyvene 6 dyr  i  ØSTS- , ST/Ø-, H/E STORVALD.

Løyvene tildeles forvaltningsområdene som frie dyr. De som har mange dyr tildelt må ved stor felling  justere i forhold til kommunens fordeling.

Les videre