Kategoriarkiv: Jakt

Informasjon om SørHjort før jakta 2015

Hensikt og mål

«SørHjort» – merkeprosjektet for hjort på Sørlandet og i Telemark startet for fullt opp vinteren 2015. Hensikten med prosjektet er økt kunnskap om hjorten, til anvendelse i den lokale og regionale forvaltninga. Prosjektområdet dekker begge Agderfylkene hvor omtrent alle kommunene er med og Telemark hvor 9 kommuner deltar i prosjektet. Prosjektet varer til ut 2018 og målet er å kunne merke minst 40 hjort med GPS halsbånd i perioden. Prosjektet er i hovedsak finansiert av deltakende kommuner og de 3 fylkeskommunene.

 

Merking av hjort

En viktig del i prosjektet er merking av hjort med GPS halsbånd for å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk. Vinteren 2015 ble det merka i alt 11 hjort, 4 i Telemark og 7 i Aust-Agder. Det skal følges opp med merking av flere GPS hjort i alle fylkene i prosjektperioden i flere vintre. Til vinteren planlegges det å merke nye dyr i nye områder i de tre fylkene, og målet er å merke rundt 15 dyr i 2016. Dyrenes posisjoner blir lagt ut på nettet og kan følges på http://bioweb07.bioforsk.no/hjortegis/ eller via www.hjortmerk.no (link videre der). Man kan også følge prosjektet via facebook – søk på «hjort og hjortemerking». Pr starten av juni ser det ut til at alle dyra trekker bort fra sine vinterområder (merkeplass) og i snitt har de forflyttet seg om lag 30 km i luftlinje til sommerområdene. Det er betydelig spredning for når trekket foregår; fra starten av april til starten av juni. De første resultatene tyder dermed på at dyra bruker store leveområder i løpet av året. Detaljene kan man følge på facebook og på nettet.

 

GPS merka hjort under jakta

I 2015 ber prosjektet om at de GPS merka dyra blir spart under jakta. Målet er å følge dyra i to sesonger og hvis dyra blir felt i år, mister vi den muligheten. Hvis man er så uheldig å likevel felle en GPS merka hjort, så ber vi at jegerne tar vare på GPS halsbåndet på best mulig måte. Det er viktig at GPS-halsbandet skrues av dyret (to 7 eller 10 mm muttere på siden av halsbåndet) og ikke at det brukes kniv på halsbåndet. Vi ber også om det fylles ut et skjema (finnes på www.hjortmerk.no). Det er viktig at dyret blir nøyaktig veid og at kjeve og livmor med eggstokker (fra kollene) skjæres ut. Vi ønsker også at et øre blir skjært av på GPS dyra og puttet i en pose så snart som mulig. Øret kuttes slik at hele øret blir med. Grunnen er at vi vil registrere flått på ørene og da er det viktig at dette skjer raskt. Alle prøver må merkes med øremerkenummer, kommune og dato. Kjeve, livmor og øre fryses og sendes kommunen så snart som mulig sammen med GPS halsbåndet. Hvis man feller kalven til en av GPS kollene så ber vi også om rapport og materiale fra denne på samme måte som beskrevet ovenfor.

 

Hjelp oss med observasjoner av GPS-dyr

Prosjektet er avhengig av et godt samarbeid med jegere, grunneiere og andre interesserte. Vi trenger informasjon fra dere! Hvis man observerer et merka dyr med GPS-halsbånd så vil vi gjerne ha informasjon om det. Det gjør man ved å rapportere via facebook (hjort og hjortemerking Bioforsk- gjerne med bilder), epost til erling.meisingset@nibio.no eller SMS (404 80 203). Prosjektet er spesielt interessert i å få observasjoner av GPS koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, kommune, stedsnavn (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge og -nummer, og om kolla observeres med kalv eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke ble registrert så vil vi gjerne ha rapport likevel. Vi vil gjerne ha rapport om observasjoner både utenfor og i jakttida.

 

Kontaktpersoner

Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor) hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne kontakt også for andre henvendelser.

 

Telemark:

Tommy Granlien, Notodden kommune, tommy.granlien@notodden.kommune.no, mobil 970 53 343.

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune, Ole-Bjorn.Barnes@t-fk.no

 

Aust-Agder:

Øyvin Froland, Froland kommune, Oyvin.Froland@froland.kommune.no, mobil 482 07 297.

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, Hans.Floystad@austagderfk.no

 

Vest-Agder:

Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no, mobil 902 05 692.

Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune, Bal@vaf.no

 

Prosjektleder:

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 404 80 203.

Årets hjortejakt 2015

Gjerstad Viltlag har i 2015 fått tildelt 37 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Kvoter tildelt av Gjerstad Kommune.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Tom Jacobsen på telefon/SMS 488 988 51.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Spissbukk   Sunde / Tveit  
2 Spissbukk 51kg  Sunde / Tveit  
3 Spissbukk 62kg  Sunde / Tveit  
4 Hind 52kg  Sunde / Tveit  
5 Spissbukk 54kg  Østerholt  
6 Hind 62kg  Eskeland  
7 Hokalv 28kg  Eskeland  
8 Spissbukk 52kg  Sunde / Tveit  
Hind 32kg  Vik  
 10  Hind  42kg  Vik  
11  Spissbukk 60kg  Homme  
12  Kalv 30kg  Ulltveit  
13  Bukk 97kg  Vik  Bilde
14  Hind 65kg  Fostveit / Haugland  
15  Spissbukk 58kg  Østerholt  
16  Kalv 33kg  Statskog  
17  Bukk 79kg  Mo  
18  Hind 73kg  Trydal  

Høring – endring av minsteareal på elg i Gjerstad

Vedlagt ligger høringsdokument og gjeldende forskrift. Det vil bli orientert om saken på kommunens nettside samt annonsert i lokalavisa.
 
Frist for uttalelse settes til 18. mars.
 
Eventuell uttalelse kan sendes: post@gjerstad.kommune.no
 
Mvh Frode Lindland
Skogbrukssjef i Risør og Gjerstad
 

Årets hjortejakt 2014

Gjerstad Viltlag har i 2014 fått tildelt 37 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Kvoter tildelt av Gjerstad Kommune.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Tom Jacobsen på telefon/SMS 488 988 51.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Bukk 67kg Homme / Vormli   Bilde
2 Spissbukk 55kg Vik  
3 Bukk 62kg Østerholt  
4 Hind 50kg Østerholt  
5 Hind 60kg Moe  
6 Bukk 67kg  Fone  
7 Bukk 121kg Østerholt  Bilde
8 Bukk 73kg Sunde / Tveit  
9 Hind 65kg Østerholt  
10 Bukk 108kg Trydal  Bilde
11 Bukk 77kg Østerholt  Bilde
12 Kalv, ho 33kg Sunde / Tveit  Bilde
13 Spissbukk 50kg Fostveit / Haugland  Bilde
14 Bukk   Eskeland / Ausland  Bilde
15 Hind 44kg Fone  
16 Kalv 20kg Holte / Røed / Eikeland  
17 Hind 57kg Holte / Røed / Eikeland  Bilde
18 Spissbukk 49kg Holte / Røed / Eikeland  Bilde

Kvoter på rådyr, hjort og bever samt fellingsavgift for 2014

Brev sendt til Jaktlagene og viltlaget

 

Saksopplysninger:
Kommunen skal hvert år innen 15. juni fastsette kvoter på hjortevilt og bever. I tillegg blir det fastsatt fellingsavgifter for hjort og elg.

I delegert vedtak datert 06.06.2012 fikk Gjerstad viltlag godkjent sin 3 årige bestandsplan for elg (2012-2014). En følge av dette er at kommunen ikke skal tildele kvoter på elg i år.

Fra og med 2012 ble kommunen og viltlaget enige om at tildeling av rådyr og bever nå skal gå fra kommunen til viltlaget og at viltlaget sørger for videre tildeling til jaktlaga. Dette gjør at det i prinsippet blir samme tildelingsmodell på både elg, hjort, rådyr og bever. Viltlaget får da inn jaktrapportene i etterkant av jakta og videresender dette til kommunen.

Fra 2012 var det også nytt at kommunen benyttet frie kvoter på tildeling av rådyr og bever. Kvotene har uansett vært så høye at kommunen i samråd med viltlaget fant ut at det kunne være like greit å tildele frie kvoter. Viltlaget oppfyller kravene for bruk av frie kvoter i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 23 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever,§ 7.

 

Vedtak med begrunnelse:

1 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 18 og 23 tildeles Gjerstad viltlag en fri kvote på rådyr.

2 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, §§ 5 og 7, tildeles Gjerstad viltlag fri kvote på bever.

3 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, tildeles Gjerstad viltlag følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 7 er kalv, 13 er voksne hunndyr, 4 er spissbukk og 13 er voksne hanndyr.

4 – I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, §6, settes fellingsavgiftene for 2014 til følgende:

Elg voksen 400 kr

Elg kalv 230 kr

Hjort voksen 300 kr

Hjort kalv 180 kr

Jaktlagskyting søn 21.sep

Vi fortsetter suksessen fra i fjor og arrangerer jaktlagsskyting i Gjerstad Viltlag 21.september. Dette er ett samarbeid med Gjerstad JFF og skytingen blir på Solem. Vi skyter 5skudd på sakte elg som stopper midveis på vei ut. Det er lov til å sitte.

 

Mer informasjon kommer.

Høring- revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver

2014 REGELVERK BLODSPOR FERSKSPORPRØVER 2015 – høringsforslag

 

Som dere vil se er det ikke gjort mange store endringer, og det meste er kommunisert i dommerkonferansene. Målsettingen er den samme og bedømmingsprinsippene er de samme som i det gamle regelverket.

 

KGE ønsker at premieskalaen kanskje skal brukes mer differensiert enn i dag, og at kravet for å oppnå en 1. premie løftes noe. Dette gjenspeiler seg i punket om premiefastsetting, og kritikkskjema vil også tilpasses dette. HP er fortsatt ikke en del av premieskalaen, men som tidligere, en ekstra påskjønnelse gitt av dommer til den enkelte deltaker. Nytt er at HP skal begrunnes i kritikken. Videre er HP tatt bort på bevegelige prøver.

 

Erfaringer gjennom bruk og tilbakemeldinger bla. gjennom dommerkonferansene, er bakgrunn for at det er foretatt noen justeringer og tilpasninger for å få en mer presis tekst. KGE har også tatt inn sterkere fokus på ekvipasjen. Vi har vel alle bedømt ekvipasjen, etter som den jo i dagens regelverk inngår i ”diskvalifiserende feil”. Nå er det også synliggjort i regelverket at det er både hunden alene og ekvipasjen som skal bedømmes.

 

Den største endringen er sporstart. Her er det, etter sterke føringer fra Miljødirektoratet, foreslått at sporstart finnes innenfor et område på 25×25 meter og bloding skal starte 5 meter inne i området målt fra yttergrensen, og gå i en rett linje ut fra området. Det skal heller ikke være opp spark der blodingen starter. Det har vært diskutert om det skulle gjelde noe spesielt i forhold til bedømmingen av sporstarten, men her dekker regelverket godt i forhold til vilje og konsentrasjon, effektivitet og framdrift, akkurat som tidligere.  KGE oppfordrer alle arrangører til å ta en grundig gjennomgang av regelverket, også med sine sporleggere.  Det er viktig å presisere at sporlegger må klargjøre alt på forhånd, slik at når blodingen starter, kan sporlegger gå fra A til Å uten å gjøre avbrekk eller gå fram og tilbake i sporet.  Dette er viktig for å få like forhold for alle spordeltakere!

 

Videre er det større fokus på dommerutdanningen og at denne skal gi dommerkandidaten mulighet for en litt bredere erfaringsbakgrunn med å måtte gjøre arbeidene for flere dommere og gjerne også for andre klubber enn sin egen. Det er også presisert at det er under elevarbeidene opplæringen foregår, aspirantarbeidene skal kandidaten gjennomføre selvstendig uten kommunikasjon med dommer el prøveleder før ev. i dommermøtet, der kandidaten kan stilles spørsmål og forsvare sin bedømming (eksamen).

 

KGE ønsker konstruktive innspill til det nye regelverket og håper så mange som mulig melder tilbake det de har kommentarer på. Om ikke alt kan hensyn tas i denne omgang, samles ting opp og legges til grunn for ev. ny oppdatering om 3 år.

 

Med hilsen

Berit Langdahl Andresen

NKKs Kompetansegruppe for ettersøk (KGE) Leder