Kategoriarkiv: Viltlaget

Innrapportering av sett elg og hjort

Send inn sett elg og hjort skjema

Jaktlagene i Gjerstad oppfordres til  levere inn sett elg og hjort skjema snarest. 

 

settogskutt

 

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefales det å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.

 

Husk at det kun kan registreres ett skjema per jaktfelt per dag for hver art!

Kvote hjortejakt 2017

Følgende dyr er igjen på årets kvote

1 Bukk

6 Spissbukker

2 Hind

5 kalv

 

Vi oppfordere alle å se på våre nettsider før jakten starter på morgen. 

Referat for styremøte 4 desember vil bli lagt ut innen kort tid.

 

 

Sørhjort infomøte 19 september kl 19

Jegerkveld med hjortefokus

Aust Agder Fylkeskommune inviterer til åpent møte med fokus på Sørhjort og hjorteforvaltning. Ber dere også om å invitere de dere vet kan ha interesse av dette. Det er særlig viktig at jaktledere og de mange medhjelperne i merkearbeidet får tilbudet. 

Dato: 19 september

Kl: 19-21

Sted: fylkeshuset i Arendal

GPS-prosjektet SØRHJORT har merket 34 hjort i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Prosjektleder og hjorteforsker Erling Meisingset fra NIBIO forteller om foreløpige resultater og gir råd om jakt og forvaltning av hjorten på Sørlandet.

Det blir ellers korte orienteringer om CWD, ny ordning for beverjakt, nye jakttider og  rypetaksering ved Hans Fløystad, viltrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune og Øivin Froland, leder av arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-Agder. 

Alle er velkommen, det er ingen påmelding. Vi serverer   kaffe og mineralvann.

Arrangører: Styringsgruppa for SØRHJORT, NJFF-Aust-Agder, Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-

Agder og Aust-Agder fylkeskommune. 

Vel møtt.

Hilsen Styret