Kategoriarkiv: Viltlaget

Kvote hjortejakt 2017

Følgende dyr er igjen på årets kvote

1 Bukk

6 Spissbukker

2 Hind

5 kalv

 

Vi oppfordere alle å se på våre nettsider før jakten starter på morgen. 

Referat for styremøte 4 desember vil bli lagt ut innen kort tid.

 

 

Sørhjort infomøte 19 september kl 19

Jegerkveld med hjortefokus

Aust Agder Fylkeskommune inviterer til åpent møte med fokus på Sørhjort og hjorteforvaltning. Ber dere også om å invitere de dere vet kan ha interesse av dette. Det er særlig viktig at jaktledere og de mange medhjelperne i merkearbeidet får tilbudet. 

Dato: 19 september

Kl: 19-21

Sted: fylkeshuset i Arendal

GPS-prosjektet SØRHJORT har merket 34 hjort i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Prosjektleder og hjorteforsker Erling Meisingset fra NIBIO forteller om foreløpige resultater og gir råd om jakt og forvaltning av hjorten på Sørlandet.

Det blir ellers korte orienteringer om CWD, ny ordning for beverjakt, nye jakttider og  rypetaksering ved Hans Fløystad, viltrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune og Øivin Froland, leder av arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-Agder. 

Alle er velkommen, det er ingen påmelding. Vi serverer   kaffe og mineralvann.

Arrangører: Styringsgruppa for SØRHJORT, NJFF-Aust-Agder, Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-

Agder og Aust-Agder fylkeskommune. 

Vel møtt.

Hilsen Styret

Viktig informasjon inn mot elgjakta

På Viltlagets årsmøte ble det vedtatt noen endringer for tildeling av dyr. Som en liten påminnelse inn mot jakta legges dette ut på hjemmesiden:

 

Viltlaget kan i tillegg tildele ekstra dyr etter søknad. Kriteriene bestemmes på årsmøtet hvert år, etter innstilling fra styret.

 

  • Kriterier vedtatt på årsmøtet 2017:
  • Lag som har skutt veldig små dyr kan etter søknad og kontroll tildeles nye dyr. Det må være grunnlag i lokal bestand for å tildele ekstra dyr.

·        «Veldig små dyr» vil være ungdyr under 90 kg. og kalv under 40 kg., samt eldre «skrapdyr».

 

  • For å nå disse målsettingene gjelder følgende:

•      Spar store produksjonskyr.

•      Hovedvekten på avskytingen i voksendyrandelen legges på små og unge dyr.

•      Fokus på uttak av de dårligste dyrene, la kraftige unge dyr få leve.

•      Hanndyruttak minimum 50 %. 

•      Okser med 5 eller flere tagger spares i 2år. 2015 og 2016Utgår (rev.2017)

•      Okser med mellom 5 og 10 tagger skal spares, men dårlige dyr tas ut. Tatt inn (rev.2017)

•      Voksen okse med mer enn 10 tagger spares til etter 10.oktober. Tatt inn (rev.2017)

 

Styret ber alle om å sette seg inn i endringene. 

 

Hilsen Styret