Kategoriarkiv: Viltlaget

Viktig melding om revidering av forskrift

Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mer informasjon kan finnes på følgende side: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/

Felles jaktmøte

Viltlaget inviterer til felles jaktmøte.

Dato : 14 august

Kl 19:00 

Sted: Lyngrillen

Kaffe og noe å bite i vil bli servert. Velkomne skal dere være.

Hilsen 

Styret