Kategoriarkiv: Jakt

Fellesmøte Viltforvaltningen Agder 2017

Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 8. mars 2017

8. mars 2017 inviterer fylkeskommunene og arbeidsutvalgene for kommunal viltforvaltning i Aust- og Vest-Agder til fellesmøte om viltforvaltning i Agder. Formålet med møtet er å legge til rette for en kunnskapsbasert viltforvaltning, skape en møteplass for ulike aktører innen viltforvaltningen, stimulere til samarbeid og formidle informasjon om regelverk, gode eksempler m.m.

Her finner du nettoppslag med påmeldingsmulighet.

http://www.vaf.no/tjenester/plan-og-miljoe/viltforvaltning/fellesmoete-om-viltforvaltning-i-agder-8-mars-2017/

Rapportering Rådyr og Bever

Rapport Rådyr og Bever
Det er tid for å rapportere om rådyr og bever. Kan de jaktlaga som ikke har gjort det melde i fra til Frode Lindland, Gjerstad kommune. Skjema finner dere på Gjerstad kommunes hjemmeside. Eventuelt kan dere sende en sms med tilsvarende opplysninger til Frode mobil; 945 14 862. Fristen er satt til 1. februar. Dette gjelder kun de lag som geografisk er hjemmehørende i Gjerstad kommune. De fra Kroken f.eks. rapporterer til Drangedal som de får tildelingen i fra.

Hjortejakta 2016, Husk rapporteringen

Det mangler fremdeles noen rapporter, for 18 dyr. Vil valdanansvarlig hjelpe til slik at dette blir utført. Vi viser til Forskriftsfestet rapportplikt og i I Hjorteviltforskriften § 25 står det at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal videre rapportere fellingsresultatet til SSB via Hjorteviltregisteret. Levering av fellingsrapport er altså forskriftsfestet og er uavhengig av registret sett elg og sett hjort skjema.

Bruk gjerne «settogskutt» skjema på nett.

Følgende har rapportert: Fostveit/Haugland, Fone, Apland/Kveim, Trydal, Vevstad, Uvdalen A og Holte/Røed/Eikeland.

http://settogskutt.no/

På forhånd takk for hjelpen.

Årets hjortejakt 2016

Hjortejakta

I hht vedtak fra Gjerstad kommune angående kvoter på rådyr, bever og hjort. Kvoten for hjort på 8 voksne hanndyr er nå nådd. Det er med dette stopp for videre felling av voksne hanndyr. Følgende dyr igjen: 8 spissbukk, 1 voksen hunndyr, 2 kalver.

Høstens Evalueringsmøte

Evaluringsmøte

Høstens evalueringsmøte etter årets elgjakt avholdes som tidligere medelt på Lyngrillen i Gjerstad mandag 28. november d.å.  kl. 18.30.

En påmining

«Sett Elg» skjema fra årets jakt. Det er veldig viktig at dette blir sendt inn til kommunen når elgjakta er over.

 

Jaktider Elg

 

Det har vært stilt spørsmål angående jaktidene for elg og hva som gjelder.

Jaktiden for elg er i tiden 5. oktober til og med 15. november.

Dette gjelder for hele Gjerstad Viltlags område.

Viser til linker under. 

Forskrift om utvidet elgjakt 2012 – 2016, Aust-Agder

https://lovdata.no/forskrift/2012-09-12-871

Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017

https://lovdata.no/forskrift/2012-03-01-190

 

Hjortejakta 2016

Hjortejakta 2016

Vi har d.d passert 21 felt hjort.

Som tidligere opplyst så har viltlaget signalisert at en vil vurdere videre avskyting når de 20 første ble felt.

Viltlaget viderefører dagens praksis.

Dette er gjort på grunnlag av at felte dyr er på et relativt stort geografisk område og en forsvarlig avskyting på type dyr.

Dette vil bli fulgt opp fortløpende, hold dere oppdatert på vår hjemmeside.

Husk umiddelbart å melde fra om felt dyr.

 

Mistanke om syke dyr

Mistanke om syke dyr

Det har er kommet noen spørsmål, derfor en oppklaring: Med døde dyr menes de som er selvdøde og blir funnet døde. Ikke skutte dyr som er skutt under normal jakt, og uten tegn til sykdom. Fallviltmannskapet er også orientert om saken. Vi er altså ikke i et område hvor det skal innleveres hoder fra hjort, rådyr og elg skutt under jakt i ordinær jakttid, det samme gjelder for de lagene fra Kroken som er med i Gjerstad Viltlag. Men som nevnt, finner dere døde dyr i jakta eller ser noe mistenkelig, ta kontakt med Mattilsynet. De vil eventuelt bistå med prøvetaking. Send også en melding til Frode Lindland, skogbrukssjef i kommunen så han får lagt det i hjorteviltregisteret.

Hvis dere ser mistenkelig oppførsel hos dyr under jakt, kontakt Mattilsynet. Kontaktpersoner hos Mattilsynet i Agder:

Karin Lillebostad: kalil@mattilsynet.no 22778466/ 47638235 Gunn Kristin Osaland: gukos@mattilsynet.no 22778191 / 99378922 Se følgende linker om cwd: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/ og http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke_cwd.23534