Gjerstad Viltlags årsmøte 27. mars 2014 kl 1830

Innkalling til årsmøte i Gjerstad Viltlags årsmøte 27.mars 2014 kl 1830 (merk tiden)på Lyngrillen.

 

Sakliste:

 1. 1.Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2.Valg av møteleder.
  3.Valg av møtereferent.
  4.Valg av to til å underskrive protokollen.
  5.Årsmelding 2013 fra styret.
  6.Regnskap for 2013.
  7.Arbeidsplan og budsjett for 2014.
  8.Oppsummering av jakta 2013 v/ skogbruksjefen.
  9.Orientering fra Rovviltutvalget v/ Arne Gunnerud.
  10.Orientering fra fallviltgruppa v/  Harald Lunden.
  11.Valg, se valgkomiteens innstilling.

 

Alle årsmøtepapirer blir etter hvert lagt ut på viltlagets nettside: Gjerstad viltlag

Årsmelding for Gjerstad Viltlag 2013

Regnskap for Gjerstad Viltlag 2013

Valgkomitens innstilling for årsmøte

 

 

 

Styret.