Kategoriarkiv: Rovdyr

Ulv

Utvidet lisensfelling på ulv

Rovviltnemnda i region 2 har økt kvoten med to ulver fra og med 14. desember.Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 13. desember 2013 endret kvote forlisensfelling på ulv. Kvoten ble økt med to – 2 – ulver. Ny kvote gjelder for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 14. desember 2013.

 

Rovviltnemnda vurderer et slikt uttak til ikke å skade bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket om økt kvote er gjort, belastes kvoten. Lisensfellingsperioden er ut mars måned neste år, men stanses tidligere ved fylt kvote.

 

Jegeren plikter å holde seg orientert om det er felt dyr.
Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen 37 01 75 57 hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14.

 

Hvis en ulv felles eller påskytes, gi straks – og innen en halv time – melding til Fylkesmannen i Aust-Agder på tlf. 957 29 269.

Meld også straks fra til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.

 

Lokal rovviltkontakt:
Jens Trydal 913 74 564

 

Vedtak

Rovviltjaktlag

Som sikker flere av dere vet har vi etablert ett rovviltjaktlag i regi av Gjerstad Viltlag. For å få tilgang til å jakte på større deler av kommunens areal har vi i høst sendt ut ett brev til alle elgjaktlag hvor vi har spurt hver enkelt grunneier om hans/hennes tillatelse til å drive rovviltjakt på deres eiendom. Det er nå kommet inn endel underskrifter og jeg anslår at vi til nå har lov til å jakte på mer enn 50% av det totale arealet.

 

Vi prøver å kartlegge hvem som ønsker å være med på en slik jakt. I utgangspunktet er jakten åpen for alle som vil være med, men vi forbeholder oss retten til å avvise personer uten nærmere begrunnelse.

 

I forbindelse med selve utøvelsen rovviltjakta er vi avhengi at mange kan stille på relativt kort varsel. Vi har derfor laget et kontakt skjema under hvor dere kan registere dere All komunikasjon vil skje på disse sidene, sms, e-post og facebook.

 

Retningslinjene for selve jakten kan dere lese her.

 

Alle jegere må ha avlagt storviltprøve i det aktuelle jaktåret og må ha betalt jegeravgiften. Dere må også være registert som lisensjegere før dere jakter. Denne registeringen kan gjøres her: https://w2.brreg.no/lisensjeger/

 

{loadposition artikkel}

Linsensfelling på ulv er avsluttet.

Etter at en ulv ble skutt i Vegårshei 6. november, er kvoten for lisensfelling i region 2 full, melder Fylkesmannene i Telemark på sin hjemmeside.

Rovviltnemnda i region 2 fattet i møte 19. august 2013 en lisensfellingskvote på en – 1 – ulv. De åpnet også for felling  av ulv i hele region 2 (fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

Onsdag 6. november ble det felt en hannulv på 43 kg i Vegårshei kommune i Aust-Agder. Kvoten for lisensfelling av ulv i region 2 er da full, og lisensfellingen er derfor avsluttet.

 
 
 

Ulv

Jakt på de store rovdyr og grunneiertillatelse

UlvDet er etablert ett rovviltutvalg under Gjerstad Viltlag. De har fått i oppgave å sanke inn grunneiertillatelse til å drive jakt på de store rovdyrene (ulv, bjørn, gaupe og jerv). Skulle det bli aktuelt med jakt på ett eller flere av disse rovdyrene skal også dette utvalget utnevne jaktleder som skal drive denne jakta på en forsvarligmåte.

 

Utvalgets leder er Arne Gunnerud. Andre medlemmer er Per Henriksen og Tom Jacobsen.

 

Det er sendt ut ett brev til alle jaktlederne i Gjerstad Viltlag hvor vi ber om deres hjelp til å skaffe grunneiertillatelse. Under er kopi av de brevene som er sendt ut. Grunneier som ønsker det kan også skrive under disse dokumentene å sende disse til adressen gjengitt i dokumentene.