Fremhevet innlegg

Jakta 2020

Det er pr. 2020 skutt 37 av 39 tildelte hjort.
Det er pr. 2020 skutt 43 av 53 tildelte elg.

9 VOKSNE HANNDYR ER SKUTT!!

INGEN HODYR IGJEN!!!

OBS!!!!!    1 stk spissbukk og 2 kalver igjen.

 

HUSK MELD I FRA VED Å SENDE SMS: 92258934.

 

Tidligere år:

Hjort 2019

Elg 2019

 

 

VIKTIG INFO!!! Ingen hjortebukk og hinn igjen på kvota

Voksen bukk kvota og hinn er skutt. Bare kalv og spissbukk igjen.

Jmf.tildelingsvedtak:

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tildeles Gjerstad Viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 10 er kalv, 12 er
spissbukk, 7 er voksne hunndyr og 8+1 (ekstra tildeling) er voksne hanndyr.

 

 

Jaktmøte /høstmøte

Gjerstad Viltlag

JAKTMØTE / HØSTMØTE

19.aug.kl.19 på Lyngrillen

Viltlaget inviterer valdledere og jaktledere til møte før høstens jakt.

Program:

  • Elgjakt, rutiner mm.
  • Hjortejakta
  • Bestandsplanarbeidet

 

 

Styret