Årsmøte i Gjerstad viltlag

Gjerstad viltlag kaller inn til årsmøte tirsdag 28.mars klokka 19:00 på Lyngrillen.

Det blir enkel bevertning.
Etter årsmøtet gjennomfører vi en kort evaluering av jakta 2022.

Sakspapirer legges ut senest 1 uke før årsmøtet.

Innkalling årsmøte2023

Årsmelding Gjerstad viltlag 2022

Årsplan og budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling 2023 Gjerstad Viltlag

Sak 8-23 Forlengelse av ordning rovdyrjakt-rovdyrutvalg

Årsregnskap Viltlaget 2023

Revisjonsberetning

 

Foredrag innen elgforvaltning

14. februar kommer Jo Inge Breisjøberget til Gjerstad Viltlag med fagforedrag innen elgforvaltning.
Jo Inge har utdanning fra NMBU Ås med mastergrad i skogbruk og naturforvaltning. Han har også doktorgrad i anvendt økologi fra Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, med spesialisering innen rypeforvaltning. Til daglig jobber han som fagsjef for jakt og fiske i Statskog.
Foredraget vil være i auditoriet på Abel ungdomsskole klokka 19:00.
Det blir lagt opp til to bolker med kaffipause mellom. Etter foredraget blir det åpnet for spørsmål.
Åpent for alle med interesse i elgjakt og forvaltning i Gjerstad og omegn.
Velkommen! Gratis inngang.

Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske, Statskog

Jaktmøte

Takk for veldig godt oppmøte på jaktmøtet onsdag 24.august.

Vedlagt ligger som avtalt presentasjonen som ble brukt på møtet, og en pdf-fil med Faun sin rapport fra elgbeitetakseringa i 2021.

Nå starter snart hjortejakta, husk å rapporter til Gro ved felling og følg med her på hjemmesida for å være oppdatert på gjenstående kvote.

Skitt jakt!

Marte

Hjortekvote

Hjortkvote:

59 dyr før 1.nov, hvorav 16 er kalv, 19 er spissbukk, 14 er voksne hunndyr og 10 er voksne hanndyr.

Dyr skutt rapporteres til Gro Eskeland på SMS; 92258934.

 

Informasjon årsmøte

Årsmøte i Gjerstad Viltlag er på Lyngrillen 26.april kl 19.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder: Marte Bakka Haugen (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Gro Eskeland (gjenvalg)

Svein Olav Fjærbu 

Andreas Brekke

Jo Åsmund Sandåker 

Varamedlemmer:

1 Morten Rønningen (gjenvalg)

2 Ole Henrik Ausland, nytt medlem

Valgkomité:

Lars Jonny Vestigard, på valg 2023

John Sigbjørn Haugebo, på valg 2024

Jens Trydal foreslås som nytt medlem.

 

Regnskap-Viltlaget

Evaluering elgjakt og hjortejakt -21

Pga. corona kunne ikke evalueringsmøte gjennomføres.

Styret ønsker tilbakemelding fra lagene på følgende:

-Erfaringer fra jakta -21, bestand, avskyting?

-Evt. andre forhold med tanke på de neste to årene?

Svar sendes til odvar@getmail.no

Styret

Årsmøte Gjerstad viltlag

Årsmøte blir 26.april kl.19. (sted kommer)

Saker til årsmøte blir lagt ut etter hvert.

-bevertning