Fellesmøte Viltforvaltningen Agder 2017

Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 8. mars 2017

8. mars 2017 inviterer fylkeskommunene og arbeidsutvalgene for kommunal viltforvaltning i Aust- og Vest-Agder til fellesmøte om viltforvaltning i Agder. Formålet med møtet er å legge til rette for en kunnskapsbasert viltforvaltning, skape en møteplass for ulike aktører innen viltforvaltningen, stimulere til samarbeid og formidle informasjon om regelverk, gode eksempler m.m.

Her finner du nettoppslag med påmeldingsmulighet.

http://www.vaf.no/tjenester/plan-og-miljoe/viltforvaltning/fellesmoete-om-viltforvaltning-i-agder-8-mars-2017/