Forfatterarkiv: Gro Eskeland

Foredrag innen elgforvaltning

14. februar kommer Jo Inge Breisjøberget til Gjerstad Viltlag med fagforedrag innen elgforvaltning.
Jo Inge har utdanning fra NMBU Ås med mastergrad i skogbruk og naturforvaltning. Han har også doktorgrad i anvendt økologi fra Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, med spesialisering innen rypeforvaltning. Til daglig jobber han som fagsjef for jakt og fiske i Statskog.
Foredraget vil være i auditoriet på Abel ungdomsskole klokka 19:00.
Det blir lagt opp til to bolker med kaffipause mellom. Etter foredraget blir det åpnet for spørsmål.
Åpent for alle med interesse i elgjakt og forvaltning i Gjerstad og omegn.
Velkommen! Gratis inngang.

Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske, Statskog

Jaktmøte

Takk for veldig godt oppmøte på jaktmøtet onsdag 24.august.

Vedlagt ligger som avtalt presentasjonen som ble brukt på møtet, og en pdf-fil med Faun sin rapport fra elgbeitetakseringa i 2021.

Nå starter snart hjortejakta, husk å rapporter til Gro ved felling og følg med her på hjemmesida for å være oppdatert på gjenstående kvote.

Skitt jakt!

Marte

Hjortekvote

Hjortkvote:

59 dyr før 1.nov, hvorav 16 er kalv, 19 er spissbukk, 14 er voksne hunndyr og 10 er voksne hanndyr.

Dyr skutt rapporteres til Gro Eskeland på SMS; 92258934.

 

Informasjon årsmøte

Årsmøte i Gjerstad Viltlag er på Lyngrillen 26.april kl 19.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder: Marte Bakka Haugen (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Gro Eskeland (gjenvalg)

Svein Olav Fjærbu 

Andreas Brekke

Jo Åsmund Sandåker 

Varamedlemmer:

1 Morten Rønningen (gjenvalg)

2 Ole Henrik Ausland, nytt medlem

Valgkomité:

Lars Jonny Vestigard, på valg 2023

John Sigbjørn Haugebo, på valg 2024

Jens Trydal foreslås som nytt medlem.

 

Regnskap-Viltlaget

Evaluering elgjakt og hjortejakt -21

Pga. corona kunne ikke evalueringsmøte gjennomføres.

Styret ønsker tilbakemelding fra lagene på følgende:

-Erfaringer fra jakta -21, bestand, avskyting?

-Evt. andre forhold med tanke på de neste to årene?

Svar sendes til odvar@getmail.no

Styret

Årsmøte Gjerstad viltlag

Årsmøte blir 26.april kl.19. (sted kommer)

Saker til årsmøte blir lagt ut etter hvert.

-bevertning

Sporkjøring for vilt

I samråd med kommunen ber viltlaget om at alle lagene vurderer behov for sporkjøring for å lette situasjonen for hjortevilt.

Jmf. «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» §3.pkt.i

så kan en utføre «transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.»

Dette må likevel skje i forståelse med grunneiere i de ulike områdene.

Det presiseres at de som skal kjøre tenker gjennom at de ikke lager ledelinjer inn mot trafikkfarlige punkt.

Det er konferert med SNO slik at vi setter tidsperiode til og med tirsdag til uka, i denne omgang.

Styret