Forfatterarkiv: Gro Eskeland

Prosjekt Elgkalven Trampe

På grunn av høy kalvedødlighet og dårlig kondisjon på elg, utføres det fortiden et forskningsprosjekt. Dersom det oppdages døde eller dårlige dyr, ber vi om at det blir innrapportert til fallviltgruppen i Gjerstad så fort som mulig. Viktig at dyr blir innrapportert så fort som mulig slik at de innsendte prøver er så ferske som mulig.
Alle kadavre som blir funnet ønskes innrapportert, uansett tilstand, unntak er dyr som man ser har lagt dødt i lang tid (kun beingrind igjen).

Se pressemelding fra Vetrinærinstituttet.

Pressemelding Trampe

Sykdom elg Trampe_2024-06-12_BYtrehus

Lokal kontaktperson i Gjerstad er leder for Gerstad fallviltgruppe: Harald Lunden tlf 40826608

Innspill ny bestandsplan og årsmøte

Årsmøte i Gjerstad viltlaget blir 9. april klokka 19:00 på Lyngrillen og ny bestandsplan skal da vedtas.
Etter evalueringsmøte 6.februar har det blitt sendt ut info til jaktledere på mail angående innspill til ny bestandsplan.
Innspillene sendes til Svein Olav Fjærbu på mail fjaerbu@online.no innen 1.mars.
Hvis der er noen som ikke har mottatt mailen med informasjon – send en mail til marte.bakka@icloud.com.
Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes også styret innen 1.mars.

Vedlagt følger presentasjonen som ble brukt på evalueringsmøtet

Evalueringsmøte etter jakta 2023

Evalueringsmøte 6.februar

Gjerstad Viltlag vil ha et kort evalueringsmøte etter høstens jaktsesong torsdag 6.februar klokka 19:00 i klubbhuset til Gjerstad IL i 2.etasje på gamle Fiane skole. Vi ønsker også innspill til videre forvaltning, spesielt inn mot arbeidet av ny bestandsplan for elg denne dagen.

Styret i Gjerstad Viltlag

Skutt hjort og elg

 

Skutt elg

Skutt hjort oppdatert 24.des:

Igjen:

2 kalv
4 spissbukk

Ingen voksne hunndyr OBS!!

OBS!! Ingen voksne hanndyr igjen

7 tagger Per Henriksen Fone 60 kg 1.9
Spissbukk Harald Lunden Ulltveit 50 kg 1.9
6 tagger Harald Lunden Ulltveit 51 kg 1.9
Spissbukk Paul Pettersen Fone 59 kg 1.9
7 tagger Svein Olav Fjærbu Ulltveit 61 kg 1.9
11 tagger Torbjørn Grunnvoll Vevstad 93 kg 2.9
Spissbukk Alf Jonny Ødegaard Vik 48 kg 2.9
Spissbukk Kenneth Felle Ytre Haugen 50 kg 3.9
Hind Kenneth Felle Ytre Haugen 46 kg 3.9
Hind Oddbjørn Klodvik Pedersen Østerholtsheia 49 kg 3.9
Hind Torbjørn Grunnsvoll Vevstad 49 kg 5.9
Kalv Per Gunvald Haugen 32 kg 7.9
8 tagger Tom Homme Homme/Wormli 61 kg 9.9
11 tagger Sindre Gjernes Mo 120 kg 19.9
Spissbukk Ole Petter Sandåker Staten Vølane 37 kg 19.9
8 tagger Anders Skorstøl Skorstøl 68 kg 20.9
Hind Ole Løite Risfjell, Statskog 60 kg 25.9
Hind Erik Henriksen Moe 60 kg 23.9
Hind Erik Henriksen Fone 40 kg 22.9
Spissbukk Kristian Fidje Markset statskog 50 kg 25.9
Kalv Espen Langmyr Gryting 21 kg 26.9
Spissbukk Sindre Gjernes Mo 46 kg 1.10
Kalv Anders Skorstøl Skorstøl 23 kg 28.9
Spissbukk Ole Løite Statskog, Ljosvassteigen 10.10
Hind Anders Lunden Kveim/Apland 65 kg
Kalv Jo Åsmund Sandåker Kveim/Apland 36 kg
Spissbukk Gunstein Åsbø Sunde /Tveit 14.10
Hind Vegard Lerpold Trydal 73 kg 29.10
Kolle Jørn Haugen Ytre Haugen 46 kg 29.10
Spissbukk Frank Moland Homme/Vormli 54 kg 3.11
6 tagger John Sigbjørn Vevstad 4.11
6 tagger Karna Henriksen Mo 65 kg 6.11
Spissbukk Erik Henriksen Mo 49 kg 6.11
Kolle Per Henriksen Mo jaktlag 37 kg 9.11
Kalv Erik Henriksen Mo jaktlag 27 kg 9.11
13 tagger Sander Østebø Sunde/Tveit 89 kg 11.11
Kalv Poul Andre Petersen Sunde/Tveit 19 kg 11.11
6 tagger John Sigbjørn Vevstad 13.11
11 tagger Alf Jonny Ødegaard Vik 96 kg 14.11
10 tagger Asgeir Lie Trydal 15.11
Hind Espen Dalen Trydal 70 kg 19.11
Kalv Roar Mo 27 kg 22.11
Spissbukk Oddbjørn Pedersen Østerholtheia 44 kg 22.11
Kalv Johnny Skoglund Brødsjø statskog 25 kg 25.11
Spissbukk Tore Sandåker Kveim 42 kg 1.12
Spissbukk Svein Birger Mortensen Mo 45 kg 27.11
Kalv Sindre Gjernes Mo 26 kg 27.11
Hind Lars J. Vestigard Eskeland/Ausland 50 kg 3.12
Hind Trond Harald Dalane Brødsjø statskog 55 kg 6.12
Hind Jarle Heiland Haugeto 40 kg 5.12
Kalv Halvor Lunden/Myra 20 kg 09.12
Hind Rune Øygarden Østerholt 09.12
Kalv Rune Øygarden Østerholt 9.12
Hind Bent-Håvard Sollid Østerholt 7.12
Hind Tarjei Lia Vølane 16.12
Hind Arnt Ivar Sørensen Eskeland/Ausland 16.12
Kalv Arnt Ivar Sørensen Eskeland/Ausland 16.12
Kalv Tore Sandåker Eskeland/Ausland 23.12
Kalv Daniel Norheim Apland 12 kg 23.12
Spissbukk  Dag Erling Dalen Eskeland/Ausland 23.12

Jaktmøte 17.august kl 19

Jaktmøte blir i år 17. august kl. 19:00.
Gjerstad IL sine lokaler på gamle Fiane skole (2.etasje).
Møte for jaktledere om høstens jakt.
Er det endringer av jaktledere – gi gjerne beskjed til styret.

Årsmøte i Gjerstad viltlag

Gjerstad viltlag kaller inn til årsmøte tirsdag 28.mars klokka 19:00 på Lyngrillen.

Det blir enkel bevertning.
Etter årsmøtet gjennomfører vi en kort evaluering av jakta 2022.

Sakspapirer legges ut senest 1 uke før årsmøtet.

Innkalling årsmøte2023

Årsmelding Gjerstad viltlag 2022

Årsplan og budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling 2023 Gjerstad Viltlag

Sak 8-23 Forlengelse av ordning rovdyrjakt-rovdyrutvalg

Årsregnskap Viltlaget 2023

Revisjonsberetning

 

Foredrag innen elgforvaltning

14. februar kommer Jo Inge Breisjøberget til Gjerstad Viltlag med fagforedrag innen elgforvaltning.
Jo Inge har utdanning fra NMBU Ås med mastergrad i skogbruk og naturforvaltning. Han har også doktorgrad i anvendt økologi fra Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, med spesialisering innen rypeforvaltning. Til daglig jobber han som fagsjef for jakt og fiske i Statskog.
Foredraget vil være i auditoriet på Abel ungdomsskole klokka 19:00.
Det blir lagt opp til to bolker med kaffipause mellom. Etter foredraget blir det åpnet for spørsmål.
Åpent for alle med interesse i elgjakt og forvaltning i Gjerstad og omegn.
Velkommen! Gratis inngang.

Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske, Statskog