Årsmøte 2011 – 31.mars

Gjerstad Viltlag innkaller medlemmene til årsmøte på Cinderella torsdag 31.mars kl 19.00

Styret ber om at medlemslagene informerer grunneierene i sine respektive områder om at årsmøte er åpent for alle grunneiere i viltlagets område.

Etter årsmøtesakene vil Faun v/Lars Erik Gangsei tar for seg følgende emner:

  • Påkjørsel av hjortevilt veg/jernbane.
  • Hjortebestanden i Gjerstad og omkringliggende områder.
  • Aldersbestemmelse av elg, hva kan ”tallene” brukes til?

 

 

Saksliste:

Sak 1. Godkjenne innkallingen.

Sak 2. Velge møteleder og en til å føre protokoll.

Sak 3. Velge 2 personer til og skrive under protokollen

Sak 4. Behandle styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett.

Sak 5. Behandle styrets forslag til fordeling / tildeling elg 2011 i henhold til plan 2009-11.

Sak 6. Hjort; – Styret forslår at viltlaget søker kommunen om felles kvote, som tidligere år.

Jaktlagene kan i 2011 som i 2010 felle 20 hjort fra 10.9. – 23.12., som frie dyr etter prinsippet ”først til mølla” . Hvert dyr som felles skal straks meldes til leder i viltlaget. Restkvote kan tildeles som frie dyr eller evt. som bestemt type dyr hvis det er nødvendig for å få riktig felling. Denne ordningen for felling av hjort foreslår styret gjelder for 2011.

Sak 7. Behandle innkomne saker.

Sak 8. Valg.

 

For Styret

 

 

Innkalling årsmøte 2011

Årsmeldinger 2010

Regnskap 2010

Budsjett 2011