Skutt hjort og elg

 

Skutt elg

Skutt hjort oppdatert 24.des:

Igjen:

2 kalv
4 spissbukk

Ingen voksne hunndyr OBS!!

OBS!! Ingen voksne hanndyr igjen

7 tagger Per Henriksen Fone 60 kg 1.9
Spissbukk Harald Lunden Ulltveit 50 kg 1.9
6 tagger Harald Lunden Ulltveit 51 kg 1.9
Spissbukk Paul Pettersen Fone 59 kg 1.9
7 tagger Svein Olav Fjærbu Ulltveit 61 kg 1.9
11 tagger Torbjørn Grunnvoll Vevstad 93 kg 2.9
Spissbukk Alf Jonny Ødegaard Vik 48 kg 2.9
Spissbukk Kenneth Felle Ytre Haugen 50 kg 3.9
Hind Kenneth Felle Ytre Haugen 46 kg 3.9
Hind Oddbjørn Klodvik Pedersen Østerholtsheia 49 kg 3.9
Hind Torbjørn Grunnsvoll Vevstad 49 kg 5.9
Kalv Per Gunvald Haugen 32 kg 7.9
8 tagger Tom Homme Homme/Wormli 61 kg 9.9
11 tagger Sindre Gjernes Mo 120 kg 19.9
Spissbukk Ole Petter Sandåker Staten Vølane 37 kg 19.9
8 tagger Anders Skorstøl Skorstøl 68 kg 20.9
Hind Ole Løite Risfjell, Statskog 60 kg 25.9
Hind Erik Henriksen Moe 60 kg 23.9
Hind Erik Henriksen Fone 40 kg 22.9
Spissbukk Kristian Fidje Markset statskog 50 kg 25.9
Kalv Espen Langmyr Gryting 21 kg 26.9
Spissbukk Sindre Gjernes Mo 46 kg 1.10
Kalv Anders Skorstøl Skorstøl 23 kg 28.9
Spissbukk Ole Løite Statskog, Ljosvassteigen 10.10
Hind Anders Lunden Kveim/Apland 65 kg
Kalv Jo Åsmund Sandåker Kveim/Apland 36 kg
Spissbukk Gunstein Åsbø Sunde /Tveit 14.10
Hind Vegard Lerpold Trydal 73 kg 29.10
Kolle Jørn Haugen Ytre Haugen 46 kg 29.10
Spissbukk Frank Moland Homme/Vormli 54 kg 3.11
6 tagger John Sigbjørn Vevstad 4.11
6 tagger Karna Henriksen Mo 65 kg 6.11
Spissbukk Erik Henriksen Mo 49 kg 6.11
Kolle Per Henriksen Mo jaktlag 37 kg 9.11
Kalv Erik Henriksen Mo jaktlag 27 kg 9.11
13 tagger Sander Østebø Sunde/Tveit 89 kg 11.11
Kalv Poul Andre Petersen Sunde/Tveit 19 kg 11.11
6 tagger John Sigbjørn Vevstad 13.11
11 tagger Alf Jonny Ødegaard Vik 96 kg 14.11
10 tagger Asgeir Lie Trydal 15.11
Hind Espen Dalen Trydal 70 kg 19.11
Kalv Roar Mo 27 kg 22.11
Spissbukk Oddbjørn Pedersen Østerholtheia 44 kg 22.11
Kalv Johnny Skoglund Brødsjø statskog 25 kg 25.11
Spissbukk Tore Sandåker Kveim 42 kg 1.12
Spissbukk Svein Birger Mortensen Mo 45 kg 27.11
Kalv Sindre Gjernes Mo 26 kg 27.11
Hind Lars J. Vestigard Eskeland/Ausland 50 kg 3.12
Hind Trond Harald Dalane Brødsjø statskog 55 kg 6.12
Hind Jarle Heiland Haugeto 40 kg 5.12
Kalv Halvor Lunden/Myra 20 kg 09.12
Hind Rune Øygarden Østerholt 09.12
Kalv Rune Øygarden Østerholt 9.12
Hind Bent-Håvard Sollid Østerholt 7.12
Hind Tarjei Lia Vølane 16.12
Hind Arnt Ivar Sørensen Eskeland/Ausland 16.12
Kalv Arnt Ivar Sørensen Eskeland/Ausland 16.12
Kalv Tore Sandåker Eskeland/Ausland 23.12
Kalv Daniel Norheim Apland 12 kg 23.12
Spissbukk  Dag Erling Dalen Eskeland/Ausland 23.12