Innkalling til årsmøte 2007

Til medlemmer i viltlaget/jaktledere og storvaldledere.

Styret i Gjerstad Viltlag innkaller til årsmøte på Cinderella torsdag den 29.mars kl 19.00. Innkallingen blir sendt som e-post til de som er registrert, ellers pr brev. Styret minner også om det åpne møte på Fjellheim Vegårshei til tirsdag 13. mars kl 19.00.

-se forøvrig på  viltlaget.no    Her kan hver en av dere være med og oppdatere ved
og sende info om ditt jaktområde/grunneierlag m.m. til Tom Jacobsen
tomjac@sluttstykket.com

Mvh Nils Olav