Jaktmøte ekstraordinært årsmøte Gjerstad Viltlag

Jaktmøte er avtalt med skogbruksjefen og blir 19.september. For og få registrert Viltlaget i Brønnøysundregisteret må vi foreta en vedteksendring. Det bør være en liten sak og styret i Viltlaget ønsker at denne blir gjemmomført  som en oppstart på jaktmøte. Se vedlagt innkalling.

Gjerstad Viltlag innkaller medlemmene til ekstraordinnært årsmøte på Cinderella onsdag 19.september kl 19.00.

Mvh Nils Olav

 Innkalling