Årsmøte – 28.mars kl. 18.30, Lyngrillen

Innkalling til årsmøte i Gjerstad Viltlags årsmøte 28.mars 2012 kl 18.30 på Lyngrillen.

 

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av møtereferent.
 • Valg av to til å underskrive protokollen.
 • Årsmelding 2011 fra styret. 
 •  Regnskap for 2011.
 • Arbeidsplan og budsjett for 2012.
 • Behandle styrets forslag til ny bestandsplan for 2012-2014.
 • Oppsummering av jakta 2011.
 • Innkommende saker. Søknad fra Ytre Kroken storvald 36209 da. Og Haugland/  Fostveit storvald 22500 da. (begge i Drangedal kommune) om innmelding i Gjerstad viltlag. Bakgrunnen for søknaden er ønske om forvaltning av en felles hjorteviltstamme. Styret er positive til saka. Begge laga ligger inntil nåværende grense med Viltlaget og vil være naturlig for et utvidet samarbeid om hjorteviltforvaltning i det aktuelle område. Styret foreslår for årsmøte at søknadene imøtekommes.
 • Rovviltutvalg. Styret foreslår for årsmøte at det opprettes et rovviltutvalg som får i oppdrag å organisere rovviltjaktlag og fremme andre tiltak ang. rovviltforvaltning.
 • Styret får fullmakt til å velge medlemmer av utvalget.
 • Valg, se valgkomiteen innstilling..

 

Vedlegg: