Årsmøte i Gjerstad Viltlag

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjerstad Viltlag
Mandag 4. mars kl 1900 på Lyngrillen.

 

 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av to til å underskrive protokollen.
 • Årsmelding.
 • Regnskap.
 • Arbeidsplan og budsjett.
 • Resultater fra jakta høsten 2012.
 • Tanker om jakta høsten 2013.
  • JAKTLAGA BES KOMME MED INNSPILL.
 • Praktisk rovdyrforvaltning.
 • Orientering fra rovviltutvalget.
 • Valg.

 

Valg

Regnskap

Årsmelding