Jaktmøte

Jaktmøte

Alle jaktledere og jaktintresserte inviteres til Jaktmøte på Lyngrillen torsdag 26. september d.å. Kl. 19.00.

Hovedtemaet på møtet vil være et innlegg fra Vidar Selås. Selås er Vegårsheiing som jobber ved UMB (Univeritetet for Miljø og Biovitenskap) på Ås. Denne kvelden holder Selås et spennende foredrag om beitekvalitet, bestandvariasjoner og de parameterne som innvirker på dette.

Videre blir det bevertning med innspill fra Gjerstad kommune, Risør viltnemd, Risør viltlag, Gjerstad viltlag m.m.

Jaktmøte er et sammarbeid mellom Risør kommune, Gjerstad kommune og viltforvaltningen i Risør og Gjerstad.