Høring- revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver

2014 REGELVERK BLODSPOR FERSKSPORPRØVER 2015 – høringsforslag

 

Som dere vil se er det ikke gjort mange store endringer, og det meste er kommunisert i dommerkonferansene. Målsettingen er den samme og bedømmingsprinsippene er de samme som i det gamle regelverket.

 

KGE ønsker at premieskalaen kanskje skal brukes mer differensiert enn i dag, og at kravet for å oppnå en 1. premie løftes noe. Dette gjenspeiler seg i punket om premiefastsetting, og kritikkskjema vil også tilpasses dette. HP er fortsatt ikke en del av premieskalaen, men som tidligere, en ekstra påskjønnelse gitt av dommer til den enkelte deltaker. Nytt er at HP skal begrunnes i kritikken. Videre er HP tatt bort på bevegelige prøver.

 

Erfaringer gjennom bruk og tilbakemeldinger bla. gjennom dommerkonferansene, er bakgrunn for at det er foretatt noen justeringer og tilpasninger for å få en mer presis tekst. KGE har også tatt inn sterkere fokus på ekvipasjen. Vi har vel alle bedømt ekvipasjen, etter som den jo i dagens regelverk inngår i ”diskvalifiserende feil”. Nå er det også synliggjort i regelverket at det er både hunden alene og ekvipasjen som skal bedømmes.

 

Den største endringen er sporstart. Her er det, etter sterke føringer fra Miljødirektoratet, foreslått at sporstart finnes innenfor et område på 25×25 meter og bloding skal starte 5 meter inne i området målt fra yttergrensen, og gå i en rett linje ut fra området. Det skal heller ikke være opp spark der blodingen starter. Det har vært diskutert om det skulle gjelde noe spesielt i forhold til bedømmingen av sporstarten, men her dekker regelverket godt i forhold til vilje og konsentrasjon, effektivitet og framdrift, akkurat som tidligere.  KGE oppfordrer alle arrangører til å ta en grundig gjennomgang av regelverket, også med sine sporleggere.  Det er viktig å presisere at sporlegger må klargjøre alt på forhånd, slik at når blodingen starter, kan sporlegger gå fra A til Å uten å gjøre avbrekk eller gå fram og tilbake i sporet.  Dette er viktig for å få like forhold for alle spordeltakere!

 

Videre er det større fokus på dommerutdanningen og at denne skal gi dommerkandidaten mulighet for en litt bredere erfaringsbakgrunn med å måtte gjøre arbeidene for flere dommere og gjerne også for andre klubber enn sin egen. Det er også presisert at det er under elevarbeidene opplæringen foregår, aspirantarbeidene skal kandidaten gjennomføre selvstendig uten kommunikasjon med dommer el prøveleder før ev. i dommermøtet, der kandidaten kan stilles spørsmål og forsvare sin bedømming (eksamen).

 

KGE ønsker konstruktive innspill til det nye regelverket og håper så mange som mulig melder tilbake det de har kommentarer på. Om ikke alt kan hensyn tas i denne omgang, samles ting opp og legges til grunn for ev. ny oppdatering om 3 år.

 

Med hilsen

Berit Langdahl Andresen

NKKs Kompetansegruppe for ettersøk (KGE) Leder