Hjortejakta 2016

Hjortejakta 2016

Vi har d.d passert 21 felt hjort.

Som tidligere opplyst så har viltlaget signalisert at en vil vurdere videre avskyting når de 20 første ble felt.

Viltlaget viderefører dagens praksis.

Dette er gjort på grunnlag av at felte dyr er på et relativt stort geografisk område og en forsvarlig avskyting på type dyr.

Dette vil bli fulgt opp fortløpende, hold dere oppdatert på vår hjemmeside.

Husk umiddelbart å melde fra om felt dyr.