Jaktmøte 13.august på Lyngrillen

Det arrangeres et jaktmøte på Lyngrillen den 13. august klokka 1830.

Dette er et felles møte for alle grunneierlag/jaktlag i Gjerstad og Risør.

På møtet får vi besøk av Faun og Mattilsynet. En viktig grunn til at de deltar, er at Gjerstad og Risør er trukket ut som tilfeldige kommuner hvor det skal foretas prøvetaking på spesifikke dyr i årets jakt med hensyn til cwd/skrantesjuke. De skal orientere om hvordan jaktlagene skal ta prøver, hvilke dyr som skal prøvetas m.m.

Faun vil i tillegg orientere rundt de årlige anbefalinger som gis på kvoter og forvaltning av hjort og elg.

Gjerstad og Risør Viltlag vil foreta sine egne møter umiddelbart etter fellesmøtet.