Observasjon av dyr

Viktig informasjon: 

Nytt fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Alle direkte observasjoner av dyr skal registreres, uavhengig om dyret er sett tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i jaktlaget.

Hjorteviltregisteret beskriver den nye instruksen og har nå også omsider link til pdf. av nytt skjema med oppdatert instruks på baksiden.