Jaktmøte /høstmøte

Gjerstad Viltlag

JAKTMØTE / HØSTMØTE

19.aug.kl.19 på Lyngrillen

Viltlaget inviterer valdledere og jaktledere til møte før høstens jakt.

Program:

  • Elgjakt, rutiner mm.
  • Hjortejakta
  • Bestandsplanarbeidet

 

 

Styret

Evalueringsmøte Jakta-18

Tirsdag 9.april kl 19 på Lyngrillen

Av ulike omstendigheter ble evalueringsmøtet i januar dårlig bekjentgjort, med konsekvens dårlig frammøte, styret inviterer derfor til nytt møte.
Formålet er å oppsummere jakta-18, og få inn signaler om ønsker for jakta-19. Dette er også siste året før laget skal lage ny bestandsplan.
Det er viktig at det kommer representanter fra de fleste av lagene i viltlaget.

Velkommen

Ekstraordinær tillatelse – sporkjøring for hjortevilt

På grunn av store snømengder, vil kommunen åpne for at to til tre fra hvert grunneierlag kan bidra med å kjøre spor for hjortevilt. Dersom du kan bidra, må du sende inn søknad som vil bli hastebehandlet. Tillatelsen gjelder til og med søndag 10. februar.

Det er for tiden store snømengder og meldingene framover tyder ikke på at vinteren vil avta med det første. I samråd med Gjerstad Viltlag vil kommunen derfor åpne for at det kan kjøres opp spor som viltet kan gå i.

I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3 i, framgår det at det kan tillates:

«Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.»

Vi legger opp til at maks 2-3 fra hvert grunneierlag kan bidra med å kjøre spor (snøscooter eller atv).

Tillatelsen gjelder til og med søndag 10. februar.

De som kan bidra med dette må sende inn følgende opplysninger:

  • Navn på de som skal kjøre samt kontaktinformasjon (epost, telefon, adresse)
  • Kart som viser ruta som skal kjøres opp
  • Registreringsnummer på kjøretøyet

Dette kan sendes Gjerstad kommune v/skogbrukssjef Frode Lindland. Letteste er å sende på epost: frode.lindland@gjerstad.kommune.no.

Det er viktig å merke seg at grunneiers tillatelse må innhentes og at kjøringa ikke skal foregå innenfor reservater.

Så fort vi har fått inn henvendelser, vil vi i samarbeid med Gjerstad Viltlag gjøre en rask vurdering av dette og gi tilbakemelding til de som har tatt kontakt.

Husk registrering

Årets jakt på elg, hjort og rådyr nærmer slutten. Vi minner derfor om at alle jaktlagene registrerte felte dyr på siden settogskutt.no

Både elg, hjort og rådyr skal registreres der. Husk å legge inn slaktevekter for elg og hjort.

Det er viktig at alle registreringer blir gjort før jul slik at kommunen rekker å få fakturert fellingsavgift på fellingsåret 2018.

Dersom det er tekniske spørsmål om settogskutt.no kan disse rettes til Naturdata på telefon 74 33 53 10.

Lykke til med registreringen!

Viktig melding vedrørende hjortejakta 2018

 

Det er nå skutt 21 av totalt 37 tildelte hjort i Gjerstad Viltlag 2018. Her er oversikten over hvor mange type dyr som gjenstår å felle ut ifra tildelingen.

Bukk                     :               1 dyr gjenstår å felle

Spissbukk           :               5 dyr gjenstår å felle

Hinn                      :               2 dyr gjenstår å felle

Kalv                       :               8 dyr gjenstår å felle

Alle som feller dyr må nå være raske med å få meldt inntil viltlaget, slik at restkvoten blir oppdatert på hjemmesiden. Vi ber alle følge med på oppdateringene før dere reiser ut på jakt.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak om å henstille noen jaktlag til å avslutte jakt på hjort. Dersom det blir gjort vedtak om dette vil den enkelte jaktleder bli kontaktet.

Dette til informasjon.