Innspill ny bestandsplan og årsmøte

Årsmøte i Gjerstad viltlaget blir 9. april klokka 19:00 på Lyngrillen og ny bestandsplan skal da vedtas.
Etter evalueringsmøte 6.februar har det blitt sendt ut info til jaktledere på mail angående innspill til ny bestandsplan.
Innspillene sendes til Svein Olav Fjærbu på mail fjaerbu@online.no innen 1.mars.
Hvis der er noen som ikke har mottatt mailen med informasjon – send en mail til marte.bakka@icloud.com.
Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes også styret innen 1.mars.

Vedlagt følger presentasjonen som ble brukt på evalueringsmøtet

Evalueringsmøte etter jakta 2023