Kategoriarkiv: Elgjakt

Årets elgjakt 2018

Hver felt elg skal umiddelbart meldes fra til: 

Gro Eskeland på mobilnr 9225 8934, send sms. 

Nr Type Vekt Hvor
1 Ku 139 kg Gryting/ Brokeland jaktlag, skytter Peter Sandberg
2  1 1/2 års okse 84 kg  Haugen/Løyte jaktlag, skytter Jacob Haugen
3  2 tagger stut 120 kg  Aakre/Ytre Korken jaktlag, skytter Helge Måbuholt
4  Ku 134 kg Haugen/Løyte jakt, Skytter Geir Bråten
5  Stut 5 tagger 200 kg  Fone – Byholt – Haugeto
6  Ku 160 kg Fone – Byholt – Haugeto
7  Piggstut, 2,5 år 135 kg  Landverk Mesel jaktlag, skytter Tom Jacobsen
8  Ku 189 kg  Øygarden jaktlag,  skytter Trond Stigen
9  1 1/2 åring 136 kg  Fostveit/Haugland, skytter Tom E Voje
10  Kalv, ho 40 kg  Lansverk/Mesel, skytter Kjell Helle
11  1,5 åring 107 kg  Fostveit/Haugland, skytter Gunnar Rølande
12  Kvige 118 kg  Åsbø jaktlag, skytter Olav Heiland
13  Piggokse 88 kg Øygarden jaktlag, skytter Tore Øygarden
14  Kalv, enslig 33 kg  Fone jaktlag, skytter Svein Erik Fone
15  Stut 2,5 år 147 kg  Homme og Vormli jaktlag, Tom Homme
16  Kalv kvige 41,5 kg  Homme og Vormli jaktlag, Jan Erik Hellerdal
17  Kvige 106 kg  Brødsjø/Juklerød jaktlag, skytter Svein Brødsjø
18  Stut 4 tagger 175 kg  Sunde/Tveit jaktlag, skytter Ola Henning
19  Stut 3 tagger 190 kg  Lunden jaktlag, skytter Per Cato
20  Stut 4 tagger  Østerholt jaktlag, skytter Tom Erik
21  Kvige 113  Holte, Røed, Eikeland jaktlag, skytter Stig Østerholt
22 12 tagger 200 kg  Brødsjø/Juklerød jaktlag, Harald Brødsjø
23  Ku 140 kg  Ulltveit jaktlag
24  Kalv okse 61 kg  Øygarden jaktlag, skytter Jonny Skoglund
25  Piggstut 95 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter Jørund Asdal
26  Kvige 97 kg  Kveim/Apland, skytter Gudmund Sandåker
27  Kalv 38 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter Jørund Asdal
28  5 tagger stut 198 kg  Haugen jaktlag, skytter Olav Haugen
29  Kalv 45 kg  Eskeland jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland
30 Kalv 25 kg Haugen jaktlag, skytter Marthe Bakka
31 Piggstut 125 kg Vevstad jaktlag, skytter Frank Moland
32 Piggstut, 1 1/2 åring 110 kg Vestøl jaktlag, skytter Ådne Røilid
33  Kalv 63,5 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter LArs Holte
34 Stut 4 tagger 153 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Atle Nærdal
35 Kalv 34 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Torstein Myren
36 Stut 4 tagger 153 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Håkon Fløystad
37 Kvige 1 1/2 år Mo jaktlag
38 Stut 7-tagger 193 kg Skorstøl, skytter Jacob Skorstøl
39 Stut 5 tagger 153 kg Mo jaktlag, skytter Ove Gjernes
40 Kvige 122 kg Eskeland og Ausland jaktlag, skytter Kjetil Eskeland
41 Stut 6 tagger 200 kg Vik, skytter Arnt Ivar Sørensen

Observasjon av dyr

Viktig informasjon: 

Nytt fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Alle direkte observasjoner av dyr skal registreres, uavhengig om dyret er sett tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i jaktlaget.

Hjorteviltregisteret beskriver den nye instruksen og har nå også omsider link til pdf. av nytt skjema med oppdatert instruks på baksiden.  

Jaktider Elg

 

Det har vært stilt spørsmål angående jaktidene for elg og hva som gjelder.

Jaktiden for elg er i tiden 5. oktober til og med 15. november.

Dette gjelder for hele Gjerstad Viltlags område.

Viser til linker under. 

Forskrift om utvidet elgjakt 2012 – 2016, Aust-Agder

https://lovdata.no/forskrift/2012-09-12-871

Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017

https://lovdata.no/forskrift/2012-03-01-190

 

Årets elgjakt 2016 og 2017

Hver felt elg skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

 

Nr. Type 2016 Vekt Hvor Bilde
 1  Kvige    Løite/Haugen  Kvige Løite Haugen
 2  Ku  134,0 kg  Mo  
 3  Kvige, skutt på Husmyr  117,0 kg  Eskeland / Ausland  
 4  Okse, 5 takker    Kveim/Apland  
 5  Ku    Vestøl  
 6  Ku, Barbliheia, Skytter Peter Sandberg  185,0 kg  Gryting/Brokeland  
 7  Kvige, skutt på Boganmyra 119,0 kg  Aakre  
 8  Stut, 2 tagger  160,0 kg  Sunde/Tveit  
 9  Stut, 2 tagger  166,0 kg  Øygarden   
 10  Piggstut  150,0 kg  Ulltveit   
 11  Kalv 41,0 kg  Statskog, Markset  
 12  Stut, 4 tagger, Skytter Jakob Såmundsen  220,0 kg  Østerholt  
 13  Kalv    Holte/Eikeland/Røed  
 14  Kalv    Statskog  
15  Okse, skytter Tellef Kveim  120,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Godt med dyr i
16  Okse, 1,5 år, Skytter Rolf Mortensen  90,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  terrenget.
17  Okse, Skytter Tellef Kveim 200,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Jaktet
 18  Okse, Skytter Svein Erik Fone 140,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Fredag/Lørdag/Søndag
19  Okse, 1,5 år 86,0 kg  Vestøl  
 20  Kvige 101,0 kg  Statskog, Markset  
21  Okse, 1,5 år 182,0 kg  Statskog, Markset  
22  Ku, 2,5 år    Skorstøl  
 23  Okse, 1,5 år    Ytre Haugen  
24  Kalv    Holte/Eikeland/Røed  
25  Okse, 4 tagger    Holte/Eikeland/Røed  
26  Okse, 4 tagger, Skytter Svein Brødsjø 195,0 kg  Brødsjø/Juklerød  
27  Okse, 1,5 år  98,0 kg  Homme/Vormli  
28  Kalv, okse  34,0 kg  Lunden  
29  Kalv    Åsbø  
30  Okse, 2 tagger, Skytter Jens Trydal  155,0 kg  Trydal  
         
         
         
         
       

 

 


Type 2017
Vekt Hvor Bilde
1   Stut 159 kg   Eskeland og Ausland Jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland  
2   Ku 132 kg   Eskeland og Ausland Jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland  
3   Stut  112kg    Vestøl Jaktlag, skytter Jostein Vestøl  
4   Stut 140 kg Landsverk Mesel Jaktlag,skytter Tom Gjeruldsen  
5   Kalv 54 kg Landsverk Mesel Jaktlag, skytter Kjell Helle  
6   Kvige 89 kg Løite/Haugen Jaktlag  
7   Ku 127 kg Sunde/Tveit Jaktlag, skytter Leo Larsen  
8   Kalv tvilling 60 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag , Skytter Arne Gunnerud  
9   Kvige  110 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag, Skytter Atle Nærdal  
10  Ku 140 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag, Skytter Rudi Kveim  
11  Ku 106 kg Øygarden Jaktlag, Skytter Tarjei Lia  
12  Ku 166 kg Mo Jaktlag, Skytter Svein Birger Mortensen  
13  Ku  98 kg   Brødsjø/Juklerød jaktlag, Skytter Maren Brødsjø  
14  Kvige 86 kg    Holte, Røed, Eijeland Jaktlag  
15  Ku 135 kg   Kveim/Apland  
16  Ku 141 kg  Ytre Haugen jaktlag  
17  Pigg Stut 89 kg  Ulltveit Jaktlag, Skytter Harald Lunden  
18  Kalv 52 kg  Brødsjø/Juklerød, Terje Ødegaard Brødsjø  
19  Stut 180 kg  Løite/Haugen Jaktlag  
20  Piggstut 138 kg  Brokeland/Gryting Jaktlag, skytter Oddvar Stormyr  
21  Kvige 64 kg  Ulltveit Jaktlag  
22  Stut 5 tagger 182 kg  Aakre Kroken jaktlag  
23  Hunn kalv 33 kg  Fostveit / Haugland Jaktlag  
24  Hunn kalv 65 kg  Mo jaktlag, skytter Ove Gjernes  
25  1-1/2 Stut 149 kg Holt Røed og Eikeland Jaktlag  
26  Kvige kalv 51 kg Holt Røed og Eikeland Jaktlag  
27  Ku 180 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Jakob Såmundsen  
28  Kvige 155 kg Holte, Røed og Eikeland Jaktlad  
29  Stut 1,5 åring 139 kg Fostveit, Haugland Jaktlag  
30  Stut 215 kg Fostveit, Haugland Jaktlag  

 

 

SETT ELG SKJEMA

PÅMINNING
Frode (skogbr.sjef) mangler fortsatt en del «settelgskjema», vi ber dere jaktledere om å  gjøre det omgående.
På forhånd takk for hjelpen
 
 

Elgens genetiske struktur i Norge

Den norske elgbestanden kan struktureres i 2-5 genetiske delbestander, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) i denne forskningsrapporten.

Av Erling Johan Solberg m. fl.

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. NB: Denne rapporten inneholder mange fagbegreper.

For videre lesning følg link under:

http://hjortevilt.no/elgens-genetiske-struktur-i-norge/#.UnDCd9JLMoR

HUNT0105

Årets elgjakt 2013

Elg

Gjerstad Viltlag vil prøve å vise en oversikt på felt elg for 2013, for at dette skal lykkes er en avhengig av at hvert jaktlag melder fra om dette

 

Hver felt Elg skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

 

 HUNT0105

 Foto: Trond Arne Juklerød, Kroken

 Pr. lørdag 16. november 2013

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Kalv, ku    47 kg Aakre jaktlag  
2 Stut 1,5 år 120 kg Apland/Kveim  
3 Ku  165 kg Apland/Kveim  
4 Stut 1,5 år 165 kg Apland/Kveim (Ferdig)  
5 Stut 220 kg Brødsjø/Juklerød jaktlag  
6 Stut   Øygarden jaktlag  
7 Stut 197 kg Løyte/Haugen jaktlag Avslutta
8 Stut 1,5 år 118 kg Brødsjø/Juklerød jaktlag  
9 Stut 1,5 år 104 kg Østerholt jaktlag  
 10 Stut   Fostveit/Haugland jaktlag  
 11 Stut    Fostveit/Haugland jaktlag  
12 Ku   Trydal jaktlag  
13 Kalv   Trydal jaktlag  
14 Stut   Lunden jaktlag (Ferdig)  
15 Ku 1,5 år 118 kg Aakre jaktlag (Ferdig)  
16 Stut 1,5 år 85 kg Sunde/Tveit jaktlag  
17 Stut 1,5 år 127 kg Moe jaktlag  
18 Ku   Statskog  
19 Kalv, stut   Statskog  
20 Ku 1,5 år   Statskog  
21 Ku 1,5 år   Statskog  
  0 Elg   Gryting/Brokeland (Avslutta)  
22 Ku   Fostveit/Haugland jaktlag  
23 Kalv, stut   Fostveit/Haugland jaktlag  
24 Kalv, stut   Fostveit/Haugland jaktlag Ferdig
25 Stut 1,5 år 114 kg Moe jaktlag  
26 Stut 1,5 år 112 kg Ytre Haugen jaktlag  
27 Ku 136 kg Eskeland/Ausland jaktlag Ferdig
28 Stut   Statsskog  
29 Stut 157 kg Ulltveit jaktlag  
30 Stut 178 kg Ulltveit jaktlag (Ferdig)  
31 Stut   Statskog  
32 Stut 137 kg Holte/Rød jaktlag  
33 Stut 226 kg Vik jaktlag  
34 Ku   Øygarden jaktlag  
  0 Elg   Rødsfjell (Avslutta)  
 35 Ku 142 kg Moe jaktlag  
36 Kalv 37 kg Moe jaktlag  Avslutta
37 Stut   Aabøe jaktlag  
38 Stut  185 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
39 Kalv 40 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
40 Kalv 50 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
41 Ku 1,5 år   Statskog  
42 Stut 1,5 år 137 kg Brødsjø/Juklerød jatlag Avslutta
43 Stut 130 kg Sunde/Tveit jaktlag  
44 Kalv, stut   Statskog  
45 Kalv, ku   Statskog  
46 Kalv, stut 43 kg Holte/Rød jaktlag  
47 Kalv, stut 48 kg Holte/Rød jaktlag Avslutta
48   Kalv, ku 50 kg   Øygarden jaktlag