Styret

Navn Mobil E-post
Leder Kjell Trygve Grunnsvoll 415 69 959 ktg@opvestfold.no
Nestleder Odvar Voie Eikeland 975 80 204 odvar@tamail.no
Kasserer Gro Eskeland 922 58 934
Sekretær Arnt Olav Brødsjø 976 97 069
Styremedlem Frank Moland 974 18 507
1.vara Morten Rønningen 938 82 057
2.vara Anders Brekke