Prosjekt Elgkalven Trampe

På grunn av høy kalvedødlighet og dårlig kondisjon på elg, utføres det fortiden et forskningsprosjekt. Dersom det oppdages døde eller dårlige dyr, ber vi om at det blir innrapportert til fallviltgruppen i Gjerstad så fort som mulig. Viktig at dyr blir innrapportert så fort som mulig slik at de innsendte prøver er så ferske som mulig.
Alle kadavre som blir funnet ønskes innrapportert, uansett tilstand, unntak er dyr som man ser har lagt dødt i lang tid (kun beingrind igjen).

Se pressemelding fra Vetrinærinstituttet.

Pressemelding Trampe

Sykdom elg Trampe_2024-06-12_BYtrehus

Lokal kontaktperson i Gjerstad er leder for Gerstad fallviltgruppe: Harald Lunden tlf 40826608