Hjort fordeling 2007

Gjerstad viltlag får tildelt fra Gjerstad kommune samme antall og fordeling av hjort  som  for 2006 :25 voksne hanndyr, 7 frie dyr, og 6 kalv.

 

Viltlaget legger opp til at det kan samarbeides over forvaltningsområdene. For eksempel  bør det være samarbeid om løyvene 6 dyr  i  ØSTS- , ST/Ø-, H/E STORVALD.

Løyvene tildeles forvaltningsområdene som frie dyr. De som har mange dyr tildelt må ved stor felling  justere i forhold til kommunens fordeling.

   

FORDELING

 
FORVALTNINGSOMRÅDER  

Antall hjort 

Totalareal

       
SØRVESTSIDA STORVALD  

3

38.000

       
F/H STORVALD  

2

21.700

       
U/M STORVALD  

2

18.700

       
Å/LH/V STORVALD  

2

37529

       
STATSKOG STORVALD  

 23

120.000

   

 

 
NORD-ØSTSIDA STORVALD    

92.600

       
ØSTS. STORV. (A/K+M/V)    

22.703

Apland/Kveim    

7.240

Mo/Vik    

13.363

       
ST/Ø STORVALD  

6

14.800

       
H/E STORVALD    

21.082

       
GUNNUSTAD    

2.100

       
Total areal:    

383.288

Total kvote :  

38

 

 

Laste ned dokument.