Justert tildeling for 2007-2008

Gjerstad Viltlag – forvaltningsområder 2004-2008.

 Fordeling av dyr 2007-2008

Justert tildeling for 2007-2008.doc

 

Justert tildeling for 2007-2008  

Areal

Areal

2007-2008
   

pr.dyr

  Reduksjon
SØRVESTSIDA STORVALD 44 dyr

1727

38.000

15 %

         
F/H STORVALD 29 dyr

1496

21.700

15 %

         
U/M STORVALD 20 dyr

1870

18.700

   15%/30%

         
Å/LH/V STORVALD 25 dyr

3002

37529

30 %

         
STATSKOG STORVALD 50 dyr

4800

120.000

30 %

         
NORD-ØSTSIDA STORVALD 57 dyr

3249

92.600

30 %

         
ØSTS. STORV. (A/K+M/V) 26 dyr

1746

22.703

15 %

Apland/Kveim 9

1448

7.240

 
Mo/Vik 17

1340

13.363

 
         
ST/Ø STORVALD 18 dyr

1644

14.800

15 %

         
H/E STORVALD 17 dyr

2480

21.082

15 %

         
GUNNUSTAD 2  dyr

2100

2.100

15 %

         
  144dyr

2661

383.288

snitt 24%

         
         
Viltlaget har foretatt reduksjon og tildelt antall dyr for de siste 2 år av planperioden på bakgrunn av 
innspill og vurderinger fra grunnlagsmateriale de tidligere år.      
Jaktlagene må selv fordele antall og type dyr etter fastsatt prosent i bestandsplan.  
         
Små dyr (skrapdyrkvoten)  tildeles ikke som ekstra dyr for 2007-2008.    
Små dyr (skrapdyrkvote) ingår i tildelt kvote.      
         
Gjeldende plan gjelder for 5 år (04 – 08), med mulighet for revidering.    
Revisjonen gjelder for 2007 og 2008 med en tildeling på 144 dyr pr år. Forøvrig vil bestandsplanens
disposisjon og innhold gjelde.