Viktig informasjon fra møtet i august

Gro skal ha melding på sms for skutt elg og hjort fortløpende, dette for å ha god oversikt kontinuerlig. Tlf 92258934

Leder viltlaget: Odvar V. Eikeland 975 80 204
Nestleder:  Kjetil Eskeland  458 69 270
«kontrollør»: Frank Moland  974 18 507

Presentasjon jaktmøte-19