Kategoriarkiv: Viltlaget

Jaktmøte 13.august på Lyngrillen

Det arrangeres et jaktmøte på Lyngrillen den 13. august klokka 1830.

Dette er et felles møte for alle grunneierlag/jaktlag i Gjerstad og Risør.

På møtet får vi besøk av Faun og Mattilsynet. En viktig grunn til at de deltar, er at Gjerstad og Risør er trukket ut som tilfeldige kommuner hvor det skal foretas prøvetaking på spesifikke dyr i årets jakt med hensyn til cwd/skrantesjuke. De skal orientere om hvordan jaktlagene skal ta prøver, hvilke dyr som skal prøvetas m.m.

Faun vil i tillegg orientere rundt de årlige anbefalinger som gis på kvoter og forvaltning av hjort og elg.

Gjerstad og Risør Viltlag vil foreta sine egne møter umiddelbart etter fellesmøtet.

Endringer/justeringer i tildelt kvote 2018

Til jaktlag som ønsker å søke om endringer/justeringer i tildelt kvote

Årsmøtet vedtok at jaktlag kan søke om justeringer i tildelt kvote for jakta 2018. De jaktlagene som ønsker å søke om justering må sende søknad om justering gjennom storvaldet de hører inn under. Det betyr at alle storvaldene må sende søknadene samlet til behandling i styret, etter at storvaldene selv har sett alle søknadene fra sine jaktlag under et. Søknadsfrist er satt til 15. mai og styret vil behandle søknadene i møte den 29. mai. Storvaldet og jaktlag vil få en tilbakemelding på utfallet av søknaden i etterkant.

Styret.

Ekstraordinær tillatelse – sporkjøring for hjortevilt

På grunn av store snømengder, vil kommunen åpne for at to til tre fra hvert grunneierlag kan bidra med å kjøre spor for hjortevilt. Dersom du kan bidra, må du sende inn søknad som vil bli hastebehandlet. Tillatelsen gjelder til og med søndag 18. mars.

Trykk på linken nedenfor for mer informasjon og søknad til kommunen

Gjerstad kommune ekstraordinær tillatelse

 

 

Innrapportering av sett elg og hjort

Send inn sett elg og hjort skjema

Jaktlagene i Gjerstad oppfordres til  levere inn sett elg og hjort skjema snarest. 

 

settogskutt

 

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefales det å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.

 

Husk at det kun kan registreres ett skjema per jaktfelt per dag for hver art!