Invitasjon til jaktlederkurs

Kravet til oss som jegere fra samfunnet for øvrig har vokst.  Oppslag i media om skadeskyting og andre uheldige episoder under jaktutøvelsen har satt jakta og jegerne i fokus.
Det har blitt nødvendig med en bevisstgjøring av jegere og deres omgivelser om jegernes rolle i viltforvaltningen og overfor samfunnet for øvrig.

Jaktlederkurset er et av flere tiltak som det fra NJFF`s side er lagt vekt på for å skape bedre jegere blant oss.  Uansett kvaliteten på oss som jaktutøvere, -vi kan alltid bli bedre.

I år arrangerer vi felles kurs for Agderfylkene og kurset avholdes på Revsnes Hotell på Byglandsfjord.  (Samarbeid mellom NJFF Aust-Agder og NJFF Vest-Agder)

Det er gitt økonomisk støtte til kurset fra fylkesmannen i Vest-Agder. 

Invitasjon