Forfatterarkiv: admin

Husk registrering

Årets jakt på elg, hjort og rådyr nærmer slutten. Vi minner derfor om at alle jaktlagene registrerte felte dyr på siden settogskutt.no

Både elg, hjort og rådyr skal registreres der. Husk å legge inn slaktevekter for elg og hjort.

Det er viktig at alle registreringer blir gjort før jul slik at kommunen rekker å få fakturert fellingsavgift på fellingsåret 2018.

Dersom det er tekniske spørsmål om settogskutt.no kan disse rettes til Naturdata på telefon 74 33 53 10.

Lykke til med registreringen!

Viktig melding vedrørende hjortejakta 2018

 

Det er nå skutt 21 av totalt 37 tildelte hjort i Gjerstad Viltlag 2018. Her er oversikten over hvor mange type dyr som gjenstår å felle ut ifra tildelingen.

Bukk                     :               1 dyr gjenstår å felle

Spissbukk           :               5 dyr gjenstår å felle

Hinn                      :               2 dyr gjenstår å felle

Kalv                       :               8 dyr gjenstår å felle

Alle som feller dyr må nå være raske med å få meldt inntil viltlaget, slik at restkvoten blir oppdatert på hjemmesiden. Vi ber alle følge med på oppdateringene før dere reiser ut på jakt.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak om å henstille noen jaktlag til å avslutte jakt på hjort. Dersom det blir gjort vedtak om dette vil den enkelte jaktleder bli kontaktet.

Dette til informasjon. 

Prøvetaking hjortevilt – VIKTIG beskjed

Det ble lagt ut 40 glass til prøvetaking. Det er nå tomt. Fint om de som har tatt flere kan levere tilbake disse. Hvert jaktlag skal bare ha et glass liggende og det hentes nytt glass når nytt dyr er skutt.  Det skal bare taes prøve av hjortevilt (elg og hjort) som er over 1 1/2 år.

Hjort som er merket

Hjorten er på trekk i jakttida

 

34 GPS-merka hjort i Agder og Telemark har sendt mer enn 100 000 meldinger om sine posisjoner. Hjorteforsker Erling Meisingset i NIBIO analyserer dette materialet i disse dager og kan allerede nå legge fram ny kunnskap om den voksende hjortebestanden i landsdelen. 

-Nesten alle dyra i Agder og Telemark har faste vinter og sommerområder som de trekker mellom. Enkelte av dyra tilbakelegger betydelige avstander mellom de ulike sesongene, men gjennomsnittet er 30 km i luftlinje. Høsttrekket skjer nesten utelukkende i jakttiden og særlig hjortebukkene gjør da store «turneer» på veien hjem til vinterområdet.

-Hjortejakt er stadig mer populært i Agder og det er en utfordring for den lokale forvaltningen at noen grunneiere fostrer hjorten om vinteren og andre om sommeren, mens det til dels er en tredje gruppe som nyter godt av jakta.

-Sørhjortprosjektet viser at det er behov for samarbeid på tvers av kommuner og gjeldende elgvald for å kunne forvalte en felles hjortebestand. Dette vil sluttrapporten omhandle og gi konkrete råd om.

Sluttrapporten kommer ut på vårparten i 2019 og det vil bli fylkesvise seminar om resultatene fra prosjektet.

Sørhjort oppfordrer ellers til at gjenværende dyr med GPS halsbånd blir felt, gjerne i løpet av jakta i år. I tillegg ønsker viltansvarlig i kommunen inn GPS halsbånd, slaktevekt og underkjeve fra alle felte merka dyr, også for de som har mistet halsbånda, men fortsatt har øremerke. 

Vedlegger bilde av en merket hjort og et av prosjektleder Erling Meisingset under merking av en hjort.

 

 

 

 

 

Årets elgjakt 2018

Hver felt elg skal umiddelbart meldes fra til: 

Gro Eskeland på mobilnr 9225 8934, send sms. 

Nr Type Vekt Hvor
1 Ku 139 kg Gryting/ Brokeland jaktlag, skytter Peter Sandberg
2  1 1/2 års okse 84 kg  Haugen/Løyte jaktlag, skytter Jacob Haugen
3  2 tagger stut 120 kg  Aakre/Ytre Korken jaktlag, skytter Helge Måbuholt
4  Ku 134 kg Haugen/Løyte jakt, Skytter Geir Bråten
5  Stut 5 tagger 200 kg  Fone – Byholt – Haugeto
6  Ku 160 kg Fone – Byholt – Haugeto
7  Piggstut, 2,5 år 135 kg  Landverk Mesel jaktlag, skytter Tom Jacobsen
8  Ku 189 kg  Øygarden jaktlag,  skytter Trond Stigen
9  1 1/2 åring 136 kg  Fostveit/Haugland, skytter Tom E Voje
10  Kalv, ho 40 kg  Lansverk/Mesel, skytter Kjell Helle
11  1,5 åring 107 kg  Fostveit/Haugland, skytter Gunnar Rølande
12  Kvige 118 kg  Åsbø jaktlag, skytter Olav Heiland
13  Piggokse 88 kg Øygarden jaktlag, skytter Tore Øygarden
14  Kalv, enslig 33 kg  Fone jaktlag, skytter Svein Erik Fone
15  Stut 2,5 år 147 kg  Homme og Vormli jaktlag, Tom Homme
16  Kalv kvige 41,5 kg  Homme og Vormli jaktlag, Jan Erik Hellerdal
17  Kvige 106 kg  Brødsjø/Juklerød jaktlag, skytter Svein Brødsjø
18  Stut 4 tagger 175 kg  Sunde/Tveit jaktlag, skytter Ola Henning
19  Stut 3 tagger 190 kg  Lunden jaktlag, skytter Per Cato
20  Stut 4 tagger  Østerholt jaktlag, skytter Tom Erik
21  Kvige 113  Holte, Røed, Eikeland jaktlag, skytter Stig Østerholt
22 12 tagger 200 kg  Brødsjø/Juklerød jaktlag, Harald Brødsjø
23  Ku 140 kg  Ulltveit jaktlag
24  Kalv okse 61 kg  Øygarden jaktlag, skytter Jonny Skoglund
25  Piggstut 95 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter Jørund Asdal
26  Kvige 97 kg  Kveim/Apland, skytter Gudmund Sandåker
27  Kalv 38 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter Jørund Asdal
28  5 tagger stut 198 kg  Haugen jaktlag, skytter Olav Haugen
29  Kalv 45 kg  Eskeland jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland
30 Kalv 25 kg Haugen jaktlag, skytter Marthe Bakka
31 Piggstut 125 kg Vevstad jaktlag, skytter Frank Moland
32 Piggstut, 1 1/2 åring 110 kg Vestøl jaktlag, skytter Ådne Røilid
33  Kalv 63,5 kg  Holte, Røed og Eikeland jaktlag, skytter LArs Holte
34 Stut 4 tagger 153 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Atle Nærdal
35 Kalv 34 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Torstein Myren
36 Stut 4 tagger 153 kg Fone-Byholt, Haugeto jaktlag, skytter Håkon Fløystad
37 Kvige 1 1/2 år Mo jaktlag
38 Stut 7-tagger 193 kg Skorstøl, skytter Jacob Skorstøl
39 Stut 5 tagger 153 kg Mo jaktlag, skytter Ove Gjernes
40 Kvige 122 kg Eskeland og Ausland jaktlag, skytter Kjetil Eskeland
41 Stut 6 tagger 200 kg Vik, skytter Arnt Ivar Sørensen

Observasjon av dyr

Viktig informasjon: 

Nytt fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Alle direkte observasjoner av dyr skal registreres, uavhengig om dyret er sett tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i jaktlaget.

Hjorteviltregisteret beskriver den nye instruksen og har nå også omsider link til pdf. av nytt skjema med oppdatert instruks på baksiden.  

Hjortejakt skutt 2018

Gjerstad Viltlag har i 2018 fått tildelt 37 hjort.

HUSK å ta prøve av dyr fra 2 år og eldre, Prøvetaking ligger på YX Egdalen. Hent et sett til hvert jaktlag.

Se gjerne informasjonsvideo hvordan dette gjøres:

https://www.youtube.com/watch?v=JoeQZZDTI68

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til:

Gro Eskeland på mobil/sms 9225 8934

Nr Type Vekt Hvor
 1  Spissbukk  49 kg  Vevstad jaktlag, John Sigbjørn Haugebo
 2  Hinn  45 kg  Brokeland/Gryting jaktlag, Olav Martin Dalen
 3  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit, Poul Andre Pettersen
 4  Spissbukk  40 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 5  6 tagger  70 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 6  Spissbukk 49,5kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 7 6 tagger  75 kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 8  Spissbukk 39 kg Østerholtsheia, Terje Jensen
 9  Hinn 60 kg  Anders Skorstøl
10  Kalv 28 kg  Anders Skorstøl
11 11 tagger 95 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Jon Ivar Christensen
12  Spissbukk 60 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Olav Østerholt
13 6 tagger 57 kg  Østerholt jaktlag, Svein reiersen
14  Hind 1 1/2år 40 kg  Vestøl jaktlag, skytter Øystein Oland
15  Spissbukk  55 kg  Aasbø jaktlag, skytter Jon Inge Øybekk
16  9 tagger  110 kg  Vestøl jaktlag, Per Gunvald Haugen
17  Hind  71 kg  Trydal
18 Kalv, hunn  30 kg  Vik, skytter Arnt Ivar Sørensen
19  Hind  kg  Eskeland
20  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit jaktlag. Skytter: Tore Flaten
21  Spissbukk 48 kg  Vik, skytter Alf Jonny
22
23  kg
24 kg