Resultat fra årets elgjakt 2012

Totalt felte elg: 66 dyr fordelt på følgende:

13 voksen stut.

17 voksen ku.

18 1,5 års stut.

11 kviger.

4 stutkalv.

3 kukalv. 

 

Det gir en fordeling:

20% stut

25% ku

54% kalv/ungdyr