Høring på minsteareal skaper stor debatt i Drangedal

Karianne S Reiten ORDFØRER3.jpgStor motstand fra jegere og for kort høringsfrist gjør at saken angående endring av minsteareal for elg utsettes. Prosessen for å få endret minstearealet har vært useriøs og udemokratisk, skriver Gisle Espeland i sin høringsuttalelse.

«Ren idioti». «Useriøst og udemokratisk». «Ikke basert på faglige vurderinger». Dette er noen av reaksjonene på vedtaket i Fagnemnd for utmark 31. mars, om å endre minstearealet for elg fra 2500 dekar til 5000 dekar.

For kort høringsfrist

Saken ble sendt ut på høring med høringsfrist 4. april. Saken skulle etter planen endelig avgjøres i Fagnemnd for utmark den 12. april, men nå er dette møtet avlyst og saken utsatt. Det var ordfører Karianne S. Reiten som grep inn og besluttet at saken er av så prinsipiell karakter at den må behandles i i kommunestyret.

– Bakgrunnen er delegasjonsreglementet som viser til at alle saker av prinsipiell art, vedtekter eller forskrifter, skal behandles av kommunestyret, kommenterer Karianne S. Reiten.