Rovviltjaktlag

Som sikker flere av dere vet har vi etablert ett rovviltjaktlag i regi av Gjerstad Viltlag. For å få tilgang til å jakte på større deler av kommunens areal har vi i høst sendt ut ett brev til alle elgjaktlag hvor vi har spurt hver enkelt grunneier om hans/hennes tillatelse til å drive rovviltjakt på deres eiendom. Det er nå kommet inn endel underskrifter og jeg anslår at vi til nå har lov til å jakte på mer enn 50% av det totale arealet.

 

Vi prøver å kartlegge hvem som ønsker å være med på en slik jakt. I utgangspunktet er jakten åpen for alle som vil være med, men vi forbeholder oss retten til å avvise personer uten nærmere begrunnelse.

 

I forbindelse med selve utøvelsen rovviltjakta er vi avhengi at mange kan stille på relativt kort varsel. Vi har derfor laget et kontakt skjema under hvor dere kan registere dere All komunikasjon vil skje på disse sidene, sms, e-post og facebook.

 

Retningslinjene for selve jakten kan dere lese her.

 

Alle jegere må ha avlagt storviltprøve i det aktuelle jaktåret og må ha betalt jegeravgiften. Dere må også være registert som lisensjegere før dere jakter. Denne registeringen kan gjøres her: https://w2.brreg.no/lisensjeger/

 

{loadposition artikkel}