Bestandsplan til behandling

Styret i Gjerstad Viltlag behandlet i går de innkomne tilbakemeldingene til bestandsplanene som ble sendt ut på høring til medlemmer i viltlaget. Under finner dere endelig bestandsplan med tildeling som styret i viltlaget legger frem til avstemming. Ekstraordniært møte i Gjerstad Viltlag torsdag 4.juni 2015 kl 19.00 på Almuestaua.

Bestandsplan 2015-2019 til avstemming

Tildeling 2015-2019

 

Det er viktig å merke meg at det er kun lederen i medlemslaget som er stemmeberetiget. En annen representant fra medlemslaget må stille med skriftelig fullmakt. Areal stemmer blir som fordelt som under.

Areal stemmer Gjerstad Viltlag

Vedtekter for Gjerstad Viltlag