Kvoter på rådyr, hjort og bever, samt fellingsavgifter for 2015

Rådyr

Gjerstad Viltlag har fått tildelt fri kvote på rådyr.

 

Bever

Gjerstad Viltlag har fått tildelt fri kvote på bever.

 

Hjort

Gjerstad Viltlag har fått tildelt 37 hjort, hvorav 10 kalv, 7 koller, 12 spissbukker og 8 voksne bukker.

 

Fellingsavgifter

Elg voksen 400kr

Elg kalv 230kr

Hjort voksen 300kr

Hjort kalv 180kr

 

 

Delegert vedtak kan leses her.