Årets hjortejakt 2016

Hjortejakta

I hht vedtak fra Gjerstad kommune angående kvoter på rådyr, bever og hjort. Kvoten for hjort på 8 voksne hanndyr er nå nådd. Det er med dette stopp for videre felling av voksne hanndyr. Følgende dyr igjen: 8 spissbukk, 1 voksen hunndyr, 2 kalver.