Hjortejakta 2016, Husk rapporteringen

Det mangler fremdeles noen rapporter, for 18 dyr. Vil valdanansvarlig hjelpe til slik at dette blir utført. Vi viser til Forskriftsfestet rapportplikt og i I Hjorteviltforskriften § 25 står det at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal videre rapportere fellingsresultatet til SSB via Hjorteviltregisteret. Levering av fellingsrapport er altså forskriftsfestet og er uavhengig av registret sett elg og sett hjort skjema.

Bruk gjerne «settogskutt» skjema på nett.

Følgende har rapportert: Fostveit/Haugland, Fone, Apland/Kveim, Trydal, Vevstad, Uvdalen A og Holte/Røed/Eikeland.

http://settogskutt.no/

På forhånd takk for hjelpen.