Rapportering Rådyr og Bever

Rapport Rådyr og Bever
Det er tid for å rapportere om rådyr og bever. Kan de jaktlaga som ikke har gjort det melde i fra til Frode Lindland, Gjerstad kommune. Skjema finner dere på Gjerstad kommunes hjemmeside. Eventuelt kan dere sende en sms med tilsvarende opplysninger til Frode mobil; 945 14 862. Fristen er satt til 1. februar. Dette gjelder kun de lag som geografisk er hjemmehørende i Gjerstad kommune. De fra Kroken f.eks. rapporterer til Drangedal som de får tildelingen i fra.