Innrapportering av sett elg og hjort

Send inn sett elg og hjort skjema

Jaktlagene i Gjerstad oppfordres til  levere inn sett elg og hjort skjema snarest. 

 

settogskutt

 

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefales det å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.

 

Husk at det kun kan registreres ett skjema per jaktfelt per dag for hver art!