Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag forts.:

Styret har vært i kontakt med representanter for lagene i uke 15 og samlet var svarene fra disse sånn at styret i styremøte 20.04. vedtok å sende bestandsplanforslaget til kommunen til godkjenning.

Med enkelte unntak ønsket de fleste å få godkjent planen, den vi arbeidet fram til godkjenning i fjor, for å få startet på ny planperiode.

Søknaden blir sendt kommunen innen fristen, vi søker også om godkjenning av jaktområdet på nytt da det er gjort en justering av grensen i området Risør/Kragerø.

Når kommunen har godkjent planen kan styret starte jobben med å tildele videre til lagene, akkurat som tidligere år.

Det kom enkelte innspill/tilbakemeldinger i denne runden, disse tar vi med oss og ser på i det videre arbeidet. Ingen samlet «retning» på disse, men kan nevne:

-Ønske om 5-års plan

-Fleksibilitet i kvotene, kunne skyte liten stut istedenfor ku.

-Ikke holde igjen dyr på kvota.

-Henstille om mer beiteforbedrende tiltak.

-Presisere hva som er dårlige dyr.

-Fjerne tagg-begrensingen.

-Tildele mer kalv.