Møte og bestandsplan

Jaktmøte Gjerstad viltlag: tirsdag 24.august 19.00 i Gjerstad ILs klubbhus (Gamle Fiane skole) Møte med jaktledere i lagene ang. jakt – 21. 

Viltlaget har fått tildelt fri kvote på rådyr (Viltlaget forutsetter at lagene forholder seg til «malen» med 400da pr. rådyr) og 50 hjort for 2021, hvorav 13 er kalv, 16 er spissbukk, 10 er voksne   hunndyr og 11 er voksne hanndyr.

Trykk herfor å se tildeling av elg : Tildeling elg

Presentasjon jaktmøte-21