2009 Elg- og hjorteavskytning for Gjerstad

Totalt 86 elg, hvorav 48% er ungdyr og kalv, mens resten er eldre dyr. Antallet felte dyr er redusert med 13 dyr fra i fjor 59% hanndyr i uttaket, og veldig mange av disse er store voksne stuter. Gjennomsnittsvekten på kalv er 50 kg, noe som er lavt.

Det er også forholdsvis mange små ungdyr under 100 kg. Vi har med andre ord store utfordringer knyttet til elgforvaltningen.

For hjort ser det mer optimistisk ut. I år ble det felt i alt 34 hjort, hvor av 12 bukker, 13 hind og  9 kalver.

Last ned resultater her >>>