Endring av minsteareal for hjort

Med bakgrunn i at hjortebestanden har utviklet seg svært positivt de siste årene, så må man nå endre forskriften om minsteareal bak tildeling av hjorteløyver. Å endre en forskrift krever at den nye forskriften blir lagt ut på høring slik det gjøres her. I den nye forskriften er det foreslått å redusere minstearealet fra 20 000 daa til 8 000 daa. Dette innebærer at vi vil tåle en fortsatt betydelig økning i hjortebestanden uten at vi trenger en ny forskriftsendring.

 

Minstearealet for elg er 1500 daa for elg i den ytre delen av kommunen og 3000 daa i de indre delene av kommunen. Det er foreslått å øke dette til 2500 daa i de ytre delene av kommunen og 5000 daa i de indre delene av kommunen.

 

Innspill til forskriftsendringen kan sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen 1. mars. Spørsmål kan rettes til Martin Due-Tønnessen eller Joffe de Graaf.

 

Enhet for samfunn og teknikk

 

Ny forskrift hjortejakt.