Lisensfelling på bjørn i 2011

Mail fra Fylkesmannen.


 

Hei.

 

Rovviltnemda i region 2 åpnet opp for lisensfelling på bjørn fra og med 21. august til og med 15. oktober 2011.

 

Vedlagt ligger vedtaksbrev fra nemda og vilkårene som er knyttet til lisensfellinga. I tillegg legges også ved kunngjøringstekst som sendes til avisene med aktuelle telefonnummer.

 

Fint om dere publiserer noe om dette på hjemmesidene og evt lenker til fylkesmannen sine hjemmesider.

(http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=3444&amid=3526307 )

 

Mvh

Per Ketil Omholt
viltforvalter,
Fylkesmannen i Aust-Agder,
Miljøvernavdelingen
TLF: 37 01 75 45 / 95 72 92 69
www.fmaa.no

 

Vedlegg: