Regionalt viltmøte i regi av Fylkeskommunen

Vil med dette orientere dere om at det skal være regionale møter i september angående nye mål for elg- og hjorteforvaltningen. Møtene er åpne for alle interesserte og det oppfordres til å bidra slik at vi får en god og samlende diskusjon rundt forslag til nye mål for elg- og hjorteforvaltningen. Bare med realistiske mål og stor grad av oppslutning fra jaktledere og jegere vil det være mulig å styre bestandsutviklingen dit vi ønsker.

 

Velkommen til regionale møter 5.septemer i Bygland (kommunehuset), 6.septemer på Birkeland (kommunehuset) og 7.september på Vegårshei (Fjellheim). Møtene starter kl.19.

 
Håper det er en del av dere som har mulighet å stille opp. Flott hvis dere sprer videre til jaktledere og jegere.

Med hilsen
Frode Lindland
Skogbrukssjef i Risør og Gjerstad