Faun2014Forside

Nå har Faun ferdigstilt årets rapport.

Den årlige vurderingen av elg- og hjortebastanden i Aust-Agder er publisert. Det er Faun naturforvaltning som har utarbeidet denne på oppdrag fra Aust-Agder Fylkeskommune.

Faun2014Forside