NY DATO – Felles jaktmøte for Risør og Gjerstad – 30.sep kl 19.00

I år vil det også bli holt felles jaktmøte for Risør og Gjerstad. Møte vil foregå på Søndeled Skole onsdag 30.september kl 19.00. Første del av møtet blir felles dfor begge kommunene. Øyvin Froland skal holde et innlegg angående status på hjortemerkeprosjektet SørHjort. I tillegg får vi besøk av Olav Rosef som skal orientere om sitt prosjekt på helsetilstanden på hjortevilt. Etter pause blir Gjerstad og Risør delt. Tom Jacobsen gjennomgår ny bestandsplan for Gjerstad Viltlag, mens Terje Wiik gjennomgår plan for Risør Viltlag.

 

Informasjon fra kommunen

Ettersøktavtale

Sett elg skjema

SørHjort

Feltkontroll av hjortevilt