Viktig melding – Prøvepakker

 

Viltlaget har mottatt flere prøvepakker. Kontakt Kjell Trygne på tlf.nr 415 69 959 når det er skutt dyr. Ubrukte prøvepakker skal leverese på YX eller Kjell Trygve.